نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-16

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی اثر طرح اختلاط بتن نفوذپذیر بر رابطه مقاومت فشاری و ضریب هدایت هیدرولیکی )

نویسندگان: علی مقدوری , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بتن نفوذپذیر، ترکیبی از دانه های مخصوص با درجه بندی درشت، سیمان، آب و افزودنی است که در کنترل سیلاب شهری کاربرد دارد. هدف از این تحقیق، دست یافتن به رابطهی بین دو پارامتر اصلی بتن متخلخل یعنی مقاومت فشاری 28 روزه و ضریب هدایت هیدرولیکی می باشد. برای این منظور تعداد 6 طرح اختلاط با ساختار رایج تولید شده است. با توجه به اینکه نحوه قرار گیری سنگدانه های درشت در کنار یکدیگر به طور کاملا تصادفی صورت می پذیرد، از هر طرح مبنا باید عینا ساخت نمونه چند مرحله تکرار شود که در این تحقیق تعداد 6 مرحله ساخت نمونه انجام شد و از هر نمونه تولید شده 6 آزمونه مکعبی به ابعاد 15 سانتیمتر ویک آزمونه استوانه ای به ابعاد 10 در 20 سانتیمتر ساخته شد تا میانگین نتایج مورد محاسبه جهت ارائه مدل قرار گیرد. این تحقیق نشان داد که رابطه ای ریاضی بین مقاومت فشاری 28 روزه(f) و ضریب هدایت هیدرولیکی(K) برقرار است که به دلیل تعدد در انجام آزمایش ها از دقت مناسبی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: بتن نفوذپذیر, بتن متخلخل, رویه های بتنی نفوذپذیر, دانه بندی مصالح بتن نفوذپذیر, کنترل سیلاب شهری, ضریب هدایت هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084439,
author = {مقدوری, علی and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بررسی آزمایشگاهی اثر طرح اختلاط بتن نفوذپذیر بر رابطه مقاومت فشاری و ضریب هدایت هیدرولیکی},
booktitle = {نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: بتن نفوذپذیر، بتن متخلخل، رویه های بتنی نفوذپذیر، دانه بندی مصالح بتن نفوذپذیر، کنترل سیلاب شهری، ضریب هدایت هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی اثر طرح اختلاط بتن نفوذپذیر بر رابطه مقاومت فشاری و ضریب هدایت هیدرولیکی
%A مقدوری, علی
%A خداشناس, سعیدرضا
%J نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2021

[Download]