ابحاث البصره للعلوم الانسانیه, دوره (46), شماره (1), سال (2021-1) , صفحات (439-462)

عنوان : ( دراسة مقارنة لظهور الحیوانات فی اساطیر الموت و العالم السفلی بین ایران و بین النهرین )

نویسندگان: مریم محمودقیه بلاغی , بهار صدیقی , احمد رضا حیدریان شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراسة مقارنة لظهور الحیوانات فی اساطیر الموت و العالم السفلی بین ایران و بین النهرین

کلمات کلیدی

, ظهور الحیوانات, ایران , بین النهرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084574,
author = {محمودقیه بلاغی, مریم and صدیقی, بهار and حیدریان شهری, احمد رضا },
title = {دراسة مقارنة لظهور الحیوانات فی اساطیر الموت و العالم السفلی بین ایران و بین النهرین},
journal = {ابحاث البصره للعلوم الانسانیه},
year = {2021},
volume = {46},
number = {1},
month = {January},
issn = {2707-3580},
pages = {439--462},
numpages = {23},
keywords = {ظهور الحیوانات، ایران ، بین النهرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دراسة مقارنة لظهور الحیوانات فی اساطیر الموت و العالم السفلی بین ایران و بین النهرین
%A محمودقیه بلاغی, مریم
%A صدیقی, بهار
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%J ابحاث البصره للعلوم الانسانیه
%@ 2707-3580
%D 2021

[Download]