مطالعات اقتصاد اسلامی, دوره (14), شماره (1), سال (2021-4) , صفحات (127-169)

عنوان : ( فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها )

نویسندگان: وحید ارشدی , جواد نوبخت , رضا اسماعیل پور , سعید سید حسینی زاده یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر اینست که با گذشت سال‌ها از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آن‌ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاست‌ها در سطح قابل قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانه‌های اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که می‌تواند برای عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آنکه پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاوم‌کردن اقتصاد در مقابل تکانه‌های احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغه‌ی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشته‌اند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن این سیاست‌ها راهکارهایی را پیشنهاد داده‌اند، با روش فراتحلیل، بیش از 200مقاله از مقالات با درجه‌ی علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر مؤلفه‌های آن‌ها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده؛ که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آن‌ها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم پذیری سازمان در برابر تکانه‌ها معرفی شده‌اند. مدیریت‌های اجرایی و نظارتی سازمان‌ها در جهت تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.

کلمات کلیدی

, خط مشی کلی, سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی, استحکام درونی , فراتحلیل, تکانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084607,
author = {ارشدی, وحید and جواد نوبخت and رضا اسماعیل پور and سعید سید حسینی زاده یزدی},
title = {فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها},
journal = {مطالعات اقتصاد اسلامی},
year = {2021},
volume = {14},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4102},
pages = {127--169},
numpages = {42},
keywords = {خط مشی کلی- سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- استحکام درونی -فراتحلیل- تکانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل مطالعات اقتصاد مقاومتی در ایران: شناسایی عوامل مؤثر بر استحکام ساخت درونی سازمان برابر تکانه‌ها
%A ارشدی, وحید
%A جواد نوبخت
%A رضا اسماعیل پور
%A سعید سید حسینی زاده یزدی
%J مطالعات اقتصاد اسلامی
%@ 2008-4102
%D 2021

[Download]