پژوهش های قرآنی, دوره (24), شماره (93), سال (2020-1) , صفحات (95-122)

عنوان : ( پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن )

نویسندگان: ملیکا بایگانیان , محمدحسن رستمی , محمد جمالالدین خوشخاضع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نام‌های قرآن از دیرباز محلی برای تبادل آرای قرآن‎پژوهان بوده‌ است، اما از منظری نو و با رویکردی تاریخی می‌توان پرسش‌هایی جدید پیش روی این بحث قرار داد. پرسش‌ از چرایی تعدّد نام‌های قرآن، دلیل کاربرد نام‎هایی خاص در هر یک از علوم اسلامی و عدم کاربرد این نام‌ها به‌جای یکدیگر، همچنین چرایی تفاوت برداشت از نام‎های قرآن توسط مخاطبان اولیه آن و دانشمندان سده‎های بعد، از پرسش‎هایی هستند که در مطالعات سنتی پاسخ درخوری برای آنها نمی‌توان یافت. در این مقاله به‌عنوان نخستین گام در جهت پاسخ به این سؤالات و زمینه‎سازی برای کاربست روش‌های جدید مطالعه تحولات مفهومی، پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن در کتب مختلف تفسیری و علوم قرآنی با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با نگاهی آسیب‌شناسانه بازخوانی شده است. بر اساس این پژوهش، عمده آسیب‌های این حوزه، روش‎شناختی و حاصل رویکرد جمع‌محور و نبود رویکرد تاریخی، تطبیقی و علت‌یاب ارزیابی شده است.

کلمات کلیدی

نام‌های قرآن/ پژوهش‌های نام‌شناختی/ آسیب‌شناسی/ رویکرد تاریخی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084637,
author = {بایگانیان, ملیکا and رستمی, محمدحسن and محمد جمالالدین خوشخاضع},
title = {پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2020},
volume = {24},
number = {93},
month = {January},
issn = {2251-9815},
pages = {95--122},
numpages = {27},
keywords = {نام‌های قرآن/ پژوهش‌های نام‌شناختی/ آسیب‌شناسی/ رویکرد تاریخی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن
%A بایگانیان, ملیکا
%A رستمی, محمدحسن
%A محمد جمالالدین خوشخاضع
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2020

[Download]