پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (10), شماره (1), سال (2020-9) , صفحات (20-38)

عنوان : ( مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی )

نویسندگان: ثمینه اسکندری نصرابادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , حسین کارشکی , عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درمان شناختی‌ـ رفتاری بازتاب درمانی کاهش وزن اضطراب چاقی

کلمات کلیدی

درمان شناختی‌ـ رفتاری بازتاب درمانی کاهش وزن اضطراب چاقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084680,
author = {اسکندری نصرابادی, ثمینه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and کارشکی, حسین and عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف},
title = {مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2020},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6352},
pages = {20--38},
numpages = {18},
keywords = {درمان شناختی‌ـ رفتاری بازتاب درمانی کاهش وزن اضطراب چاقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه درمان شناختی‌ ـ ‌رفتاری و بازتاب درمانی در کاهش وزن و اضطراب در افراد مبتلا به چاقی
%A اسکندری نصرابادی, ثمینه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A کارشکی, حسین
%A عبدالحسین آقامحمدیان شعرباف
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ 2251-6352
%D 2020

[Download]