پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری , 2021-02-28

عنوان : ( بررسی تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر وابستگی عاطفی به برند با تعدیلگری معنویت مشتری )

نویسندگان: سعادت مصطفوی , آذر کفاش پور , قاسم اسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و درک آن توسط مشتری به عنوان یک موضوع مهم در دهه اخیر به الگوی غالب و مسلط حوزه اداره شرکتها مبدل شده، و یک نگرانی استراتژیک برای شرکت‌ها در سراسر جهان می باشد عدم وجود معنویت مشتری نیز می تواند تأثیر مسئولیت اجتماعی را بر وابستگی عاطفی به برند تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این تحقیق، بررسی اثرات تعدیل کننده معنویت مشتری بر رابطه درک مشتری از مسئولیت اجتماعی شرکت و وابستگی عاطفی به برند می باشد. تحقیقات نشان داده که ارتباط مثبت بین درک مشتری از مسئولیت اجتماعی شرکت و وابستگی عاطفی به برند زمانی که معنویت مشتری بالاتر بوده نسبت به زمانی که پایین تر بوده، بیشتر مشخص شده است. در زمینه مشتری، برخی تحقیقات، معنویت مشتری را به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده قوی فلسفه‌های اخلاقی شخصی و باورهای اخلاقی مصرف‌کننده به کار گرفته‌اند. علاوه بر این، در مقایسه با تلاش‌های تحقیقاتی قبلی، این مطالعه تأیید می‌کند که معنویت مشتری نه تنها می‌تواند منجر به رفتارهای اخلاقی پایدار شود بلکه می‌تواند با تصمیمات اخلاقی مشتریان، با واکنش‌های احساسی آن‌ها در یک بافت مسئولیت اجتماعی شرکت مرتبط شود، و از این دیدگاه حمایت می‌شود که معنویت با احساسات و رفتارهای اخلاقی مرتبط است. در نتیجه شرکت ها باید به معنویت مشتری توجه کنند و از آن به عنوان یک متغیر مهم برای مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت ها استفاده کنند. زیرا معنویت مشتریان حاوی باورها و احساساتی است که به شکل دادن نتایج مثبت در یک سازمان کمک میکنند و هر چه معنویت بالاتر باشد وابستگی عاطفی به برند و درک مسئولیت اجتماعی بیشتر مشهود می گردد.

کلمات کلیدی

, ادراک مشتری از مسئولیت اجتماعی شرکت, معنویت مشتری, وابستگی عاطفی به برند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1084823,
author = {مصطفوی, سعادت and کفاش پور, آذر and اسلامی, قاسم},
title = {بررسی تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر وابستگی عاطفی به برند با تعدیلگری معنویت مشتری},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری},
year = {2021},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ادراک مشتری از مسئولیت اجتماعی شرکت، معنویت مشتری، وابستگی عاطفی به برند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر درک مسئولیت اجتماعی بر وابستگی عاطفی به برند با تعدیلگری معنویت مشتری
%A مصطفوی, سعادت
%A کفاش پور, آذر
%A اسلامی, قاسم
%J پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
%D 2021

[Download]