دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (28), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (67-80)

عنوان : ( تیموزین آلفا-1 (زاداکسین): پپتید تیموسی با طیف وسیعی از فعالیت‏های بیولوژیکی و بالینی )

نویسندگان: یاسمین خوارزمی خراسانی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تیموزین آلفا-1 (زاداکسین)، پپتید 28 اسید آمینه‏ای می‏باشد که اولین بار از تیموس گوساله شناسایی شد. این پپتید یک اصلاح کننده واکنش زیستی می‎باشد که منجر به فعال شدن سلول‎های مختلف سیستم ایمنی می‎شود. در سال‏های اخیر، تیموزین آلفا-1 در مطالعات درون‏تنی و برون‏تنی به منظور بررسی فعالیت زیستی و کاربردهای درمانی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی آخرین یافته‏ها در این موضوع است. روش کار: در این پژوهش، تعدادی از مطالعات موجود در زمینه تیموزین آلفا-1 از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلید واژه‏های تیموزین آلفا-1، تنظیم سیستم ایمنی، سرطان، هپاتیت و ایدز در بانک‏های اطلاعاتی نظیر Google، Google Scholar و PubMed بین سال‎های 1966 تا 2019 مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. یافته‏ها: نتایج نشان داد که تیموزین آلفا-1 با گیرنده‏های Toll-like receptors (TLR) برهم‏کنش برقرار می‏کند و منجر به فعال‎سازی برخی از مسیرهای داخل سلولی می‎شود که در نهایت سبب تحریک سیستم ایمنی از طریق تحریک تولید سیتوکین‎ها، افزایش سلول‎های T و دندریتیک می‏گردد. این پپتید همچنین دارای فعالیت ضدتوموری و نیز خاصیت دفاع در برابر آسیب‏های اکسیداتیو از طریق افزایش سطح آنزیم‎های آنتی‎اکسیدانی می‏باشد. تیموزین آلفا-1 کاربرد بالینی گسترده‎ای در برابر بسیاری از بیماری‎های عفونی از جمله هپاتیت B و C ، ایدز و سپسیس نشان داده است. علاوه بر این، استفاده از تیموزین آلفا-1 می‏تواند در درمان برخی سرطان‏ها از جمله سرطان هپاتوسلولار و ملانوما بسیار امید بخش باشد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده خواص بیولوژیکی چندگانه تیموزین آلفا-1 می‏باشد. با این وجود، مطالعات بیشتری به منظور درک سازوکار عمل تیموزین آلفا-1 مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, تیموزین آلفا-1, تنظیم سیستم ایمنی, سرطان, هپاتیت, ایدز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084904,
author = {خوارزمی خراسانی, یاسمین and آسوده, احمد},
title = {تیموزین آلفا-1 (زاداکسین): پپتید تیموسی با طیف وسیعی از فعالیت‏های بیولوژیکی و بالینی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2021},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {1606-7487},
pages = {67--80},
numpages = {13},
keywords = {تیموزین آلفا-1، تنظیم سیستم ایمنی، سرطان، هپاتیت، ایدز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تیموزین آلفا-1 (زاداکسین): پپتید تیموسی با طیف وسیعی از فعالیت‏های بیولوژیکی و بالینی
%A خوارزمی خراسانی, یاسمین
%A آسوده, احمد
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2021

[Download]