علوم و فنون هسته ای, دوره (34), شماره (3), سال (2013-9) , صفحات (1-7)

عنوان : ( شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK )

نویسندگان: مجتبی تاجیک , نیما قلعه , غلامرضا اطاعتی , حسین آفریده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف شبیه‌سازی پاسخ آشکار سوسوزن NE213 به نوترون­‌های چشمه­‌ی Am-Be، محاسبه­‌های ترابرد نوترون و ذرات باردار ثانویه با استفاده از برنامه‌­ای که خروجی کارت PTRAC کد MCNPX را پس‌پردازش می‌کند (برنامه­‌ی MCNPX-PHOTRACK) و محاسبه­‌ی مقدار نور سوسوزنی هر کدام از ذرات باردار از طریق منحنی‌های نوری معتبر، و در نهایت، محاسبه­‌ی ترابرد نور سوسوزنی نیز با استفاده از کد PHOTRACK به انجام رسید. به منظور بررسی صحت عملکرد کد تلفیقی MCNPX-PHOTRACK، پاسخ تجربی آشکارساز NE213 به نوترون­‌های چشمه‌­ی Am-Be با استفاده از مدار جداسازی نوترون- گاما به روش گذر از صفر به دست آمد. مقایسه­‌ی نتایج شبیه‌سازی و تجربی هم‌­خوانی بسیار خوبی را نشان داد.

کلمات کلیدی

, شبیه‌سازی, آشکارساز سوسوزن مایع, نوترون‌های چشمه‌ی Am, Be, کد تلفیقی MCNPX, PHOTRACK
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1084952,
author = {مجتبی تاجیک and قلعه, نیما and غلامرضا اطاعتی and حسین آفریده},
title = {شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK},
journal = {علوم و فنون هسته ای},
year = {2013},
volume = {34},
number = {3},
month = {September},
issn = {2676-5861},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {شبیه‌سازی-آشکارساز سوسوزن مایع-نوترون‌های چشمه‌ی Am-Be-کد تلفیقی MCNPX-PHOTRACK},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی پاسخ آشکارساز سوسوزن‌ مایع NE213به نوترون‌های چشمه‌ی 241Am-Be با تلفیق کارت PTRAC کد MCNPX و کد ترابرد PHOTRACK
%A مجتبی تاجیک
%A قلعه, نیما
%A غلامرضا اطاعتی
%A حسین آفریده
%J علوم و فنون هسته ای
%@ 2676-5861
%D 2013

[Download]