کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی , 2020-11-11

عنوان : ( شناسایی چالش ها و موانع گردشگری سلامت ایران )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , نرگس حاج مندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری سلامت، یکی از حوزههای نوین صنعت گردشگری است که در حال حاضر سودآور و رقابتی شده است. با توجه به نیاز پژوهش در این حوزه، مقاله حاضر به شناسایی چالش ها و موانع گردشگری سلامت در ایران پرداخته است. این تحقیق با استفاده از روش دلفی مطالعات میدانی وجمع آوری داده از طریق بررسی اسنادی وکتابخانه ای ،پرسش نامه و بصورت اینترنتی انجام شده است. برای این منظور ابتدا با بررسی متون و ادبیات مربوطه،چالش ها و موانع گردشگری سلامت در ایران شناسایی و پرسشنامه اولیه تنظیم و مبنای روش دلفی قرار گرفت. خبرگان شامل 10 نفر از کارشناسان صنعت گردشگری بودند که آشنایی کامل با گردشگری سلامت داشته و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که ایران به رغم برخوردار بودن از ظرفیت های بالای گردشگری در بخش سلامت و داشتن پتانسیل کافی برای توسعه گردشگری سلامت با کمبود امکانات زیر بنایی و رفاهی ، عدم وجود برنامهای منسجم جهت کنترل و مدیریت گردشگری سلامت در ایران، عدم تصمیم گیری مقامات جهانگردی و بهداشت و درمان در ایران در مورد چگونگی سرمایهگذاری در توسعه صنعت توریسم درمانی، عدم وجود تحقیقات جامع در زمینه ی صنعت گردشگری درایران، به روز رسانی نشدن اطلاعات مورد نیاز جهت پیشرفت صنعت گردشگری سلامت در ایران، عدم هماهنگی میان بخشهای مختلف فعال در صنعت گردشگری سلامت در ایران، ضعف تبلیغات با مشکلات و موانع مواجه است.

کلمات کلیدی

, گردشگری سلامت, روش دلفی, چالش ها, موانع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085079,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and نرگس حاج مندی},
title = {شناسایی چالش ها و موانع گردشگری سلامت ایران},
booktitle = {کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی},
year = {2020},
location = {گیلان, ايران},
keywords = {گردشگری سلامت،روش دلفی، چالش ها، موانع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی چالش ها و موانع گردشگری سلامت ایران
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A نرگس حاج مندی
%J کنفرانس ملی بهینه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی
%D 2020

[Download]