تاریخ فلسفه, دوره (11), شماره (42), سال (2020-12) , صفحات (53-78)

عنوان : ( مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی )

نویسندگان: زینب آزادمقدم , عباس جوارشکیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملارجبعلی تبریزی از حکمای مکتب اصفهان و معاصر ملاصدرای شیرازی است. افکار وی بعنوان مکتبی تقریباً در مقابل تفکر صدرایی، بخوبی روشن‌کنندة نقاط قوت و ضعف فلسفة اسلامی است. هدف پژوهش حاضر ریشه‌یابی اندیشة ملارجبعلی تبریزی دربارة حرکت جوهری است. از آنجا که وی به اصالت ماهیت و انکار اصالت وجود گرایش دارد، حرکت را بصورت دفعی و کون و فساد میداند و حرکت تدریجی و جوهری را محال میپندارد. علاوه بر مسئلة فقدان موضوع ثابت و عدم بقای نوع در حرکت جوهری، پایبندی به برخی از مبانی فلسفی نیز موجب شده تا حرکت جوهری بعنوان اصلی فلسفی از نظر فیلسوفانی چون ملارجبعلی تبریزی پذیرفته نشود.

کلمات کلیدی

, ماهیت , ملاصدرا , ماده , وجود , حرکت جوهری , صورت , ملارجبعلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085200,
author = {آزادمقدم, زینب and جوارشکیان, عباس and حسینی, سیدمرتضی},
title = {مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی},
journal = {تاریخ فلسفه},
year = {2020},
volume = {11},
number = {42},
month = {December},
issn = {2008-9589},
pages = {53--78},
numpages = {25},
keywords = {ماهیت ، ملاصدرا ، ماده ، وجود ، حرکت جوهری ، صورت ، ملارجبعلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی انکار حرکت جوهری در اندیشه حکیم ملارجبعلی تبریزی
%A آزادمقدم, زینب
%A جوارشکیان, عباس
%A حسینی, سیدمرتضی
%J تاریخ فلسفه
%@ 2008-9589
%D 2020

[Download]