اقتصاد مالی, دوره (13), شماره (46), سال (2019-6) , صفحات (25-39)

عنوان : ( ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکردتحلیل شبکه های پیچیده )

نویسندگان: هادی اسماعیل پورمقدم , تیمور محمدی , محمد فقهی کاشانی , عباس شاکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص­های منعکس کننده رفتار بازار سهام یکی از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه­گذاران در بازارهای مالی است. اغلب سرمایه­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به شاخص کل بورس توجه دارند که تمامی شرکت­های پذیرفته شده در بورس را در بر می­گیرد. این مطالعه به معرفی شاخصی جدید با استفاده از روش­ شبکه­های پیچیده می­پردازد. شبکه­های پیچیده مطالعه همبستگی قیمت­های بازار سهام را به خوبی فراهم می­آورند و از این رو درک بیشتری از عملکرد بازار برای سرمایه­گذاران ایجاد می­کنند. در این مطالعه شبکه بازار سهام با داده­های 246 سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی اولین روز معاملاتی فروردین 1395 تا آخرین روز معاملاتی اسفند 1395 ایجاد شده که در آن، برای اتصال بین دو گره یا سهام از رویکرد WTA، استفاده گردیده است. نتایج حاصل از توزیع درجه شبکه بازار سهام، حاکی از این است که شبکه سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران، شبکه­ای آزاد از مقیاس است؛ که به وضوح نشان می­دهد که تغییرات قیمت بازار سهام به شدت تحت تأثیر تعداد نسبتاً کمی از سهام­ها قرار دارد. از این رو با استفاده از تحلیل شبکه­های پیچیده بازار سهام، شاخصی جدید مبتنی بر درجه و با شمول سهام­های منتخب، ارائه شده و با شاخص کل بازار بورس مقایسه می­گردد. بر اساس نتایج، شاخص جدید همبستگی معناداری با شاخص کل بازار بورس دارد و می­تواند رفتار بازار سهام را به خوبی منعکس نماید.

کلمات کلیدی

بازار سهام شبکه‌های پیچیده توزیع درجه شاخص سهام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085252,
author = {اسماعیل پورمقدم, هادی and تیمور محمدی and محمد فقهی کاشانی and عباس شاکری},
title = {ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکردتحلیل شبکه های پیچیده},
journal = {اقتصاد مالی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {46},
month = {June},
issn = {2538-3833},
pages = {25--39},
numpages = {14},
keywords = {بازار سهام شبکه‌های پیچیده توزیع درجه شاخص سهام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه شاخصی جدید برای انعکاس رفتار بازار سهام با استفاده از رویکردتحلیل شبکه های پیچیده
%A اسماعیل پورمقدم, هادی
%A تیمور محمدی
%A محمد فقهی کاشانی
%A عباس شاکری
%J اقتصاد مالی
%@ 2538-3833
%D 2019

[Download]