اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی , 2021-04-13

عنوان : ( بررسی بیان گیرنده TGFβ3در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب‌ )

نویسندگان: هیرش ابراهیمی , عباس پرهام , فرشید حمیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلول‌های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک منبع امیدوار کننده از سلول‌های پیش‌ساز برای درمان بسیاری از بیماری‌ها در پزشکی و دامپزشکی مورد توجه هستند. مشخص شده است که تمایز این سلول‌ها به سمت بافت‌های اسکلتی-‌ عضلانی در گونه‌های مختلف توسط اعضای خانواده فاکتور رشد تغییر شکل‌ دهنده بتا(TGFβ) تنظیم می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی بیان گیرنده TGFβ3 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب بود. در ابتدا سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی مربوط به سه رأس اسب که در تانک ازت ذخیره شده بودند، ذوب و در محیط کشت سلول‌های بنیادی یعنی‌ DMEM حاوی ۱۰٪ FBS و ۱٪ انتی بیوتیک پنی‌سیلین/استرپتومایسین تا پاساژ شش کشت داده شدند. بعد از جمع‌ اوری سلول‌ها، استخراج RNA توسط کیت استخراج طبق پروتکل انجام شد. غلظت RNA استخراج شده با دستگاه نانودراپ انجام شد و کیفیت RNA استخراج شده نیز بر روی روی ژل اگارز ۱٪ مورد تایید قرار گرفت. مقدار ۱۰۰۰ نانوگرم از نمونه‌ها با کیت سنتز cDNA طبق پروتکل و توسط دستگاه ترموسایکلر تبدیل به cDNA شد. تکثیر ژن مورد نظر توسط واکنش زنجیره ‌‌ای پلیمراز PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی انجام گرفت. محصول حاصل از واکنش زنجیره ای پلیمراز بر روی ژل آگارز 5/1 درصد ران شد و باند ۱۴۹ جفت بازی به ژن مورد‌‌نظر در هر سه نمونه قابل مشاهده بود. نتایج نشان داد که ژن گیرنده TGFβ3 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب‌ها بیان می شود.

کلمات کلیدی

, اسب, بافت چربی, سلول‌های بنیادی مزانشیمی, گیرنده TGFβ3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085288,
author = {ابراهیمی, هیرش and پرهام, عباس and حمیدی, فرشید},
title = {بررسی بیان گیرنده TGFβ3در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب‌},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی},
year = {2021},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {اسب، بافت چربی، سلول‌های بنیادی مزانشیمی، گیرنده TGFβ3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان گیرنده TGFβ3در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب‌
%A ابراهیمی, هیرش
%A پرهام, عباس
%A حمیدی, فرشید
%J اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی
%D 2021

[Download]