مهندسی عمران شریف, دوره (36.2), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (133-142)

عنوان : ( رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC )

نویسندگان: بهداد هاشمی سالانقوچ , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ساخت و تقویت دال های تخت با استفاده از بتن ای-سی-سی و تاثیر آن برروی برش پانچینگ دال ها مورد بررسی قرار می گیرد. نه دال بتن مسلح به ابعاد میلی متر با ضخامت های متفاوت و درصد فولاد یکسان ساخته و آزمایش شدند. سایر پارامترهای متغیر در نمونه ها شامل وجود برشگیر در اتصال لایه تقویتی به دال، نوع بتن و نوع آب مصرفی می باشند. بارگذاری بر روی سکوی بتنی دال با استفاده از یک جک فشاری انجام شده و تکیه گاه ها بصورت ساده می باشند. نتیجه های آزمایش ها بصورت نمودارهای بار-تغییرمکان می باشند که نشان می دهند که استفاده از بتن در ساخت و تقویت دال ها موجب افزایش سختی خمشی و برشی و مقاومت برش پانچینگ دال ها می شود. از طرفی استفاده از آب مغناطیسی باعث بهبود روانی بتن ای-سی-سی شده است

کلمات کلیدی

, برش پانچینگ, دال بتنی, تقویت, آب مغناطیسی, ECC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085390,
author = {هاشمی سالانقوچ, بهداد and اصفهانی, محمدرضا},
title = {رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2021},
volume = {36.2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2676-4768},
pages = {133--142},
numpages = {9},
keywords = {برش پانچینگ، دال بتنی، تقویت، آب مغناطیسی، ECC},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رفتار برش منگنه یی دال های تخت تقویت شده با بتن ECC
%A هاشمی سالانقوچ, بهداد
%A اصفهانی, محمدرضا
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2021

[Download]