مهندسی عمران شریف, دوره (36.2), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (93-105)

عنوان : ( ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده )

نویسندگان: محمدسجاد زارعیان , محمدرضا اصفهانی , عبدالله حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم دیوار برشی همبسته پس‌کشیده دارای ویژگی‌های لرزه‌ای مطلوبی همچون قابلیت مرکزگرایی و تحمل تغییرمکان‌های غیرخطی بزرگ با خسارت محدود می‌‌باشد. در این پژوهش، رفتار سیستم دیوار همبسته بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده به صورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به منظور استهلاک انرژی زلزله و کاهش تغییرمکان‌های سیستم، از میراگرهای اصطکاکی در ناحیه اتصال تیر به دیوار استفاده می‌گردد. به این منظور، ابتدا یک میراگر اصطکاکی تحت فرکانس‌های مختلف بارگذاری مورد آزمایش قرار گرفت؛ سپس چهار زیرسازه با مقیاس از سیستم دیوار همبسته دوگانه پس‌کشیده، تحت بار جانبی چرخه‌ای شبه‌استاتیکی آزمایش شد. نمونه‌ها شامل یک نمونه‌ کنترلی فاقد میراگر و سه نمونه مجهز به میراگرهای اصطکاکی با سطوح مختلف کشش اولیه کابل‌ها و مقادیر مختلف پیش‌تنیدگی میراگرها بود. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که سیستم دارای سختی جانبی، مقاومت و شکل‌پذیری عالی و خسارت ناچیز تا جابجایی نسبی 8% می‌باشد و میراگرهای اصطکاکی می‌توانند ظرفیت استهلاک انرژی قابل توجهی را در سیستم ایجاد نمایند در حالی‌که قابلیت مرکزگرایی سیستم محفوظ می‌ماند.

کلمات کلیدی

, دیوار همبسته دوگانه, تیر همبند فولادی, پس‌کشیدگی, میراگر اصطکاکی, مرکزگرایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085392,
author = {زارعیان, محمدسجاد and اصفهانی, محمدرضا and عبدالله حسینی},
title = {ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2021},
volume = {36.2},
number = {4},
month = {March},
issn = {2676-4768},
pages = {93--105},
numpages = {12},
keywords = {دیوار همبسته دوگانه، تیر همبند فولادی، پس‌کشیدگی، میراگر اصطکاکی، مرکزگرایی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی آزمایشگاهی سیستم دیوار همبسته ی بتنی با تیر همبند فولادی پس‌کشیده
%A زارعیان, محمدسجاد
%A اصفهانی, محمدرضا
%A عبدالله حسینی
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2021

[Download]