دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2021-06-09

Title : ( معرفی خولان (سنجد تلخ) Elaeagnus rhamnoides و ارایه پیشنهاداتی برای تسریع توسعه صنعت تولید این گونه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران )

Authors: Nahid Sadeghi , Fatemeh Kazemi , Hamid Ahani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

سطح گسترده ای از کشور پهناور ایران (85% مساحت)، در اقلیم خشک و نیمه خشک و عموما در رویشگاه ایران و تورانی قرار گرفته است. در این رویشگاه ارزشمند و سازگار با بیشتر اقلیم ایران، گونه های ارزشمندی نظیر خولان (سنجد تلخ) با نام علمی Elaeagnus rhamnoides L. A.Nelson میروید که فواید متعدد زیست محیطی از جمله تثبیت کنندگی ازت برای خاک، فواید دارویی، صنعتی و استفاده در جنگلکاری و نیز در فضای سبز شهری دارد ولی متاسفانه بدلیل مطالعات کم روی تکثیر دانهال این گونه و نیز سرعت رشد نسبتا پایین دانهال آن به خصوص در شرایط تنش خشکی در اقلیم عمده ایران، تلاشهای چشمگیری برای گسترش کشت و تولید این گیاه در ایران نشده است. این مقاله، به معرفی ویژگیهای گیاه شناسی، دارویی، صنعتی و استفاده از این گیاه در جنگلکاری و فضای سبز میپردازد و در نهایت به بررسی مقالات در زمینه استفاده از ریزوباکتریهای محرک رشد(PGPR) (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) و تاثیر آن بر رشد گونه های دیگر گیاهی مورد استفاده در صنعت، جنگلکاری، صنایع دارویی و فضای سبز می پردازد و در پایان توصیه هایی برای تحقیقات آینده در راستای گسترش تولید دانهال خولان، با استفاده از این باکتریهای زیستی ارایه می گردد.

Keywords

, سنجدتلخ, فضای سبز ارگانیک, کود زیستی, تنش خشکی, پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085429,
author = {Sadeghi, Nahid and Kazemi, Fatemeh and حمید آهنی},
title = {معرفی خولان (سنجد تلخ) Elaeagnus rhamnoides و ارایه پیشنهاداتی برای تسریع توسعه صنعت تولید این گونه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2021},
location = {اردبیل, IRAN},
keywords = {سنجدتلخ، فضای سبز ارگانیک، کود زیستی، تنش خشکی، پایداری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی خولان (سنجد تلخ) Elaeagnus rhamnoides و ارایه پیشنهاداتی برای تسریع توسعه صنعت تولید این گونه در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران
%A Sadeghi, Nahid
%A Kazemi, Fatemeh
%A حمید آهنی
%J دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2021

[Download]