شانزدهمیـن کنـفــرانس بیــن المللـی مهندسی صنـایع ایران , 2020-01-22

عنوان : ( تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان مشهد و مقایسه مدت بقا دو روش جراحی اگزیلاری (زیر بغل) )

نویسندگان: ساناز حقیقی , علیرضا شادمان , حامد تابش , سودابه شهید ثالث ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده های بقا مدت زمان تا به وقوع پیوستن یک رویداد خاصمانند شکست، مرگ، عود مجدد، پیشرفت بیماری، عفو مشروط و یا طلاقرا اندازهگیری میکنند. این دادهها باید تصادفی باشند و مانند هر داده تصادفی دیگری از یک توزیع آماری پیروی کنند. توسعه تجزیهو تحلیلبقابه قرن 17با اولینجدول زندگیکه تاکنون توسط جان گرانت در سال 1662تولیدشده است، باز میگردد.سالهاست که از مطالعات تحلیل بقا در انواع حوزههای پزشکی بخصوص انکولوژی استفاده میشود. از بین انواع سرطانها، سرطان پستان شایعترین سرطان در بین زنان میباشد، و هر روز بر تعداد مبتلایان به این بیماری افزوده میشود. با کمکمطالعات بقا میتوان عوامل موثر در بروز بیماری، عود مجدد بیماری و یا بروز متاستاز(پخش شدن سرطان)را تا حدودی پیشبینی نمود، و همچنین میتوان اثربخشی روشهای مختلف درمان را با یکدیگر مقایسه کرد.هدف مطالعه حاضر، تحلیل بقابیماران مبتلا به سرطان پستان شهرستان مشهد و مقایسه مدت بقا دو روش جراحی اگزیلاریمیباشد. در پایان مشخص شد که مدت بقا برای هردو روش جراحی بررسی شده در مطالعه تا حدود یکسانی برابر میباشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل بقا, سرطان پستان, جراحی اگزیلاری, منحنی کاپلان مایر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085431,
author = {حقیقی, ساناز and شادمان, علیرضا and حامد تابش and سودابه شهید ثالث},
title = {تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان مشهد و مقایسه مدت بقا دو روش جراحی اگزیلاری (زیر بغل)},
booktitle = {شانزدهمیـن کنـفــرانس بیــن المللـی مهندسی صنـایع ایران},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل بقا، سرطان پستان، جراحی اگزیلاری، منحنی کاپلان مایر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل بقا بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان مشهد و مقایسه مدت بقا دو روش جراحی اگزیلاری (زیر بغل)
%A حقیقی, ساناز
%A شادمان, علیرضا
%A حامد تابش
%A سودابه شهید ثالث
%J شانزدهمیـن کنـفــرانس بیــن المللـی مهندسی صنـایع ایران
%D 2020

[Download]