نوزدهین کنفرانس هیدرولیک ایران , 2021-02-16

عنوان : ( بررسی تاثیر گسترش نامناسب مناطق شهر‌ی بر تشدید خطر سیل (مطالعه موردی شهر کلات) )

نویسندگان: سارا عطاران , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیل در سراسر جهان خسارات زیادی به جوامع بشری وارد می‌کند. با گذشت زمان و تغییر کاربری اراضی و گسترش شهرنشینی در دشت‌های سیلابی خسارات ناشی از سیل نیز افزایش یافته‌است. یکی از روش‌های مدیریت و برنامه‌ریزی برای کاهش خسارات سیل مدل‌سازی آن است و یکی از ابزارهای قابل استفاده، نرم‌افزار HEC-RAS می‌باشد. در این مطالعه به بررسی و مدل‌سازی سیل‌های شهر کلات با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS و افزونه Hec-GeoRAC در نرم‌افزار GIS پرداخته شد و نتایج نشان دادند که رودخانه اصلی شهر قابلیت انتقال مقادیر سیل با دوره بازگشت‌های کمتر از 50 سال را دارد ولی بیشتر خسارات وارد شده به شهر در اثر سیلاب‌هایی است که از طرف ارتفاعات شمالی به سمت شهر جاری می‌شوند. گسترش ناموزن شهر سبب شده است که مسیر طبیعی این آبراهه‌ها به سمت رودخانه اصلی مسدود شده و در نتیجه سیلاب همه ساله خساراتی را وارد نماید.

کلمات کلیدی

, HEC-RAS, مدل سازی سیلاب, شهر کلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085530,
author = {عطاران, سارا and مساعدی, ابوالفضل and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {بررسی تاثیر گسترش نامناسب مناطق شهر‌ی بر تشدید خطر سیل (مطالعه موردی شهر کلات)},
booktitle = {نوزدهین کنفرانس هیدرولیک ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {HEC-RAS، مدل سازی سیلاب، شهر کلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر گسترش نامناسب مناطق شهر‌ی بر تشدید خطر سیل (مطالعه موردی شهر کلات)
%A عطاران, سارا
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J نوزدهین کنفرانس هیدرولیک ایران
%D 2021

[Download]