هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2021-02-15

عنوان : ( بررسی تاثیر شهر‌نشینی بر تشدید وقوع سیل (مطالعه موردی: شهر کلات) )

نویسندگان: سارا عطاران , ابوالفضل مساعدی , حمداله سجاسی قیداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیل از ابتدای زمان سکونت بشر در سیلاب دشت‌ها، باعث بروز خسارت‌های زیادی به جوامع بشری شده‌است. شهرنشینی و گسترش سطوح غیرقابل نفوذ باعث افزایش حجم و دبی اوج سیلاب‌ها و در نتیجه افزایش خسارات ناشی از سیل شده‌است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیرات گسترش شهرنشینی بر شدت وقوع سیلاب‌هایی است که همه ساله در شهر کلات باعث بروز خسارات زیادی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که تغییر در مقادیر CN تاثیر بسیار بیشتری بر دبی سیل در مقایسه با تغییر در مقادیر بارندگی دارد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که تغییر کاربری اراضی و به دنبال آن افزایش سطوح غیرقابل نفوذ، می‌تواند در برخی موارد دبی اوج سیل را تا ۹۰ درصد افزایش دهد. ضمن آن‌که محدود یا مسدود نمودن آبراهه‌های شهری سبب وقوع سیل‌های با دوره بازگشت کمتر از یک سال شده است.

کلمات کلیدی

, سیل, CN, شهر کلات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085537,
author = {عطاران, سارا and مساعدی, ابوالفضل and سجاسی قیداری, حمداله},
title = {بررسی تاثیر شهر‌نشینی بر تشدید وقوع سیل (مطالعه موردی: شهر کلات)},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیل، CN، شهر کلات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شهر‌نشینی بر تشدید وقوع سیل (مطالعه موردی: شهر کلات)
%A عطاران, سارا
%A مساعدی, ابوالفضل
%A سجاسی قیداری, حمداله
%J هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2021

[Download]