هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2021-02-15

عنوان : ( بررسی اثرات روش‌های توسعه کم‌اثر بر خصوصیات رواناب شهری (منطقه مورد مطالعه: بخش جنوب غربی منطقه 9 شهرداری مشهد) )

نویسندگان: احسان نجیب , محمد رستمی خلج , ابوالفضل مساعدی , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکرد استفاده از روش‌هایی که به‌توان با استفاده از آنها خطرات آبگرفتگی شهری را کاهش داد و از این منبع آب برای تقویت سفره‌های آب زیرزمینی استفاده کرد، مورد توجه مدیران و مسئولان شهری قرار گرفته است. اما انتخاب این روش‌ها با توجه به میزان هزینه صرف شده و تاثیر آن برکاهش خطرات آبگرفتگی شهری نیاز به مطالعه و بررسی فراوان دارد. از این رو، هدف از این مطالعه برآورد بارش-رواناب در حوضه جنوب غربی منطقه 9 شهر مشهد و بررسی تاثیر روش های توسعه کم‌اثر بر رواناب شهری با استفاده از مدل SWMM، می‌باشد. پس از مدل‌سازی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی، اثر 3 سناریو شامل: تبدیل 60 درصد از اراضی با شیب بالای 30 درصد به جنگل دست کاشت، روکش نفوذپذیر و آسفالت متخلخل جهت تحلیل کمی در دوره بازگشت‌های مختلف بارندگی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سناریوی روکش نفوذپذیر تاثیر کمتری بر دبی اوج دارد، سناریوی‌ جنگل دست کاشت نیز در دوره بازگشت‌های پایین می‌توانند تاثیر به‌سزایی در کاهش دبی اوج داشته باشند، اما در دوره بازگشت‌های بالا از تأثیر آن کاسته می‌شود. سناریوی آسفالت متخلخل در کاهش پارامتر دبی اوج و حجم رواناب خروجی در دوره بازگشت‌های مختلف عملکرد خوبی داشته است. اما سناریوی تبدیل 60 درصد از اراضی با شیب بالای 30 درصد به جنگل دست کاشت نسبت به سناریوهای دیگر در کاهش حجم رواناب خروجی عملکرد بهتری دارد. پیشنهاد می‌شود که با توجه به شرایط منطقه و هزینه احداث سناریوهای مختلف و نتایج حاصل از این مطالعه سناریوی تبدیل 60 درصد از اراضی با شیب بالای 30 درصد به جنگل دست کاشت، مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, روش‌های توسعه کم‌اثر, مدل SWMM, سیلاب شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085540,
author = {نجیب, احسان and محمد رستمی خلج and مساعدی, ابوالفضل and دستورانی, محمدتقی},
title = {بررسی اثرات روش‌های توسعه کم‌اثر بر خصوصیات رواناب شهری (منطقه مورد مطالعه: بخش جنوب غربی منطقه 9 شهرداری مشهد)},
booktitle = {هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش‌های توسعه کم‌اثر، مدل SWMM، سیلاب شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات روش‌های توسعه کم‌اثر بر خصوصیات رواناب شهری (منطقه مورد مطالعه: بخش جنوب غربی منطقه 9 شهرداری مشهد)
%A نجیب, احسان
%A محمد رستمی خلج
%A مساعدی, ابوالفضل
%A دستورانی, محمدتقی
%J هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2021

[Download]