علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, سال (2021-5)

عنوان : ( بررسی عددی توربین بادی داریوس در مجاورت بزرگراه یک طرفه )

نویسندگان: صادق تودرباری , محمد جواد مغربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از انرژی­های تجدید پذیر مانند انرژی­های بادی و خورشیدی به یکی از موضوعات مهم و پرتکرار در میان محققان تبدیل شده است. از اینرو تحقیقات فراوانی بر روی بهینه سازی وسایلی از جمله توربین­های بادی و استفاده از آن­ها در مناطقی که پتانسیل بهره برداری از انرژی­های تجدیدپذیر را دارند انجام شده است. در این مطالعه به امکان سنجی قرار گیری توربین بادی داریوس چهار پره در بزرگراه یک طرفه پرداخته شده است. این شبیه سازی با کمک مدل سازی دو بعدی و گذرا در نرم افزار تجاری فلوئنت انجام شده . همچنین برای حل میدان جریان از روش دینامیک سیالات محاسباتی و با بهره گیری از مدل آشفتگی k-ω SST استفاده است. در اعتبار سنجی انجام شده شبیه سازی حاضر توانست مطابقت قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی داشته باشد. در این پژوهش عملکرد توربین در سرعت­های زاویه­ای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نتایج حاصله حداکثر ضریب توان حاصله برابر 00299/0 در سرعت زاویه­ای 40 رادیان بر ثانیه اتفاق افتاده است و مقدار توان متناظر تولیدی در حدود 81/61 وات می­باشد.

کلمات کلیدی

انرژی باد توربین بادی داریوس دینامیک سیال محاسباتی بزرگراه یک‌طرفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085545,
author = {تودرباری, صادق and مغربی, محمد جواد},
title = {بررسی عددی توربین بادی داریوس در مجاورت بزرگراه یک طرفه},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2021},
month = {May},
issn = {2008-918X},
keywords = {انرژی باد توربین بادی داریوس دینامیک سیال محاسباتی بزرگراه یک‌طرفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عددی توربین بادی داریوس در مجاورت بزرگراه یک طرفه
%A تودرباری, صادق
%A مغربی, محمد جواد
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918X
%D 2021

[Download]