12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12

عنوان : ( بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM) )

نویسندگان: حسن عرفانی نسب , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعمیر و تقویت سازه‌ها به دلایلی مانند رخ‌داد زمین‌لرزه، تغییرکاربری سازه و یا خسارت‌های گوناگون مورد توجه مهندسان و طراحان سازه‌ها بوده است. یکی از این روش‌های بهسازی که در چند دهه‌ی گذشته رواج پیدا کرده، استفاده از پلیمرهای مسلح با الیاف (FRP) بوده است. روش نصب نزدیک سطح (NSM) کارایی این روش بهسازی را به صورت قابل توجهی بهبود بخشیده است. در مواردی که دسترسی به سطح زیرین تیرهای بتن‌آرمه امکان‌پذیر نیست، نصب میله‌های FRP در شیارهای تعبیه شده در سطوح جانبی (S-NSM) می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش 6 تیر بتنی با ابعاد 3100×300×200 میلی‌متر مسلح شده با 4 میلگرد طولی فولادی به قطر 10 میلی‌متر به در نظر گرفته شده و رفتار آنها به صورت عددی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای هر یک از تیرهای مدل‌سازی شده، دو شیار(در هر وجه جانبی یک شیار) 20×20 میلی‌متر‌مربعی به طول 1910 میلی‌متر در فاصله‌های گوناگون20 تا 120 میلی‌متر از وجه‌ پایینی تیر در نظر گرفته شده و میله‌ی FRP کربنی به قطر 5/9 میلی‌متر در داخل شیار مدل‌سازی شده است. نتایج مدل‌سازی عددی نشان می‌دهد استفاده از شیارهای جانبی در افزایش ظرفیت تیرهای بتن‌آرمه موثر بوده و ایجاد شیارها در فاصله‌ی 40 میلی‌متری از سطح پایین تیر چیدمان بهینه خواهد بود.

کلمات کلیدی

, تقویت خمشی با FRP, تیر بتن آرمه, روش نصب نزدیک سطح جانبی, روش اجزای محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085639,
author = {عرفانی نسب, حسن and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM)},
booktitle = {12th International Congress on Civil Engineering},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تقویت خمشی با FRP، تیر بتن آرمه، روش نصب نزدیک سطح جانبی، روش اجزای محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد تقویت خمشی تیرهای بتن‌آرمه با میله‌های FRP به روش نصب نزدیک سطح جانبی (S-NSM)
%A عرفانی نسب, حسن
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J 12th International Congress on Civil Engineering
%D 2021

[Download]