12th International Congress on Civil Engineering , 2021-07-12

عنوان : ( بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP )

نویسندگان: مریم حبیبی خراسانی , محمدرضا توکلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بسیاری از سازه‌های بتنی زیربنایی به دلیل قدمت ساخت، فرسودگی یا عدم انطباق با آیین‌نامه‌های جدید طراحی، نیازمند مقاوم‌سازی می‌باشند. تقویت ستون‌های بتنی با استفاده از دورپیچ‌های ساخته شده از پلیمرهای مسلح با الیاف (FRP) به دلیل مزایایی که دارد، یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها مطرح شده و کاربرد آن رشد زیادی نموده‌است. خرابی چنین ستون‌هایی اغلب با پارگی دورپیچ رخ می‌دهد. اهمیت تخمین ضریب بهره‌وری کرنش ()، به منظور تعیین فشار محصورکنندگی بیشینه و در نتیجه ظرفیت باربری ستون دورپیچ شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. تاکنون پژوهش‌های بسیاری درباره اندازه  انجام شده‌است. برخی از پژوهش‌گران این ضریب را معادل عدد یک تخمین زده و برخی دیگر سعی بر آن داشته‌اند که با استفاده از جمع‌آوری نتایج آزمایشگاهی و ایجاد یک پایگاه داده‌ی معتبر، رابطه‌ای برای تخمین بهتر آن ارایه دهند. در این پژوهش تلاش شده تا با تکمیل و بروزرسانی پایگاه داده‌های معتبر موجود، اثر پارامتر‌هایی همچون مقاومت فشاری بتن و قطر ستون در تعیین مقدار  برای ستون‌های بتنی دورپیچ شده با دورپیچ‌های پلیمر مصلح با الیاف کربن (CFRP) مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه با استفاده از تحلیل‌های آماری مانند درون‌یابی داده‌ها، رابطه‌ی کاربردی و دقیق‌تری برای تخمین  دورپیچ‌های CFRP پیشنهاد گردد.

کلمات کلیدی

, محصور شدگی, دورپیچ CFRP, ضریب بهره‌وری کرنش, تنش نهایی موثر, روش‌های ‌آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085640,
author = {حبیبی خراسانی, مریم and توکلی زاده, محمدرضا},
title = {بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP},
booktitle = {12th International Congress on Civil Engineering},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {محصور شدگی، دورپیچ CFRP، ضریب بهره‌وری کرنش، تنش نهایی موثر، روش‌های ‌آماری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آماری اثر مقاومت و قطر ستون بر ظرفیت باربری ستون‌های بتنی محصور شده با دورپیچ‌های CFRP
%A حبیبی خراسانی, مریم
%A توکلی زاده, محمدرضا
%J 12th International Congress on Civil Engineering
%D 2021

[Download]