مدیریت ورزشی, دوره (13), شماره (2), سال (2021-6) , صفحات (511-537)

عنوان : ( فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن )

نویسندگان: محمد کشتی دار , احمد نظری ترشیزی , رضا حیدری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات عوامل مؤثر بر توسعۀ گردشگری ورزشی ایران بود. جامعۀ آماری پژوهش، تمامی مقالات علمی پژوهشی با محوریت گردشگری ورزشی در نشریات مدیریت ورزشی بود که در مجموع 59 مقاله در زمینۀ گردشگری ورزشی تا نیمۀ ابتدایی سال 1398 به چاپ رسیده بود که پس از بررسی مقاله‌ها، مطابق فرایندهای مقدماتی فراتحلیل در نهایت 27 مقاله به‌عنوان مقاله‌هایی که شرایط ورود برای فراتحلیل را داشتند، انتخاب شدند. این مقالات با استفاده از نرم‌افزار سی.ام.ای نسخة دو تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج مرور نظام‌مند مقالات نشان داد که پژوهش‌های این حوزه، اغلب توصیفی ـ تحلیلی بودند. یافته‌های فراتحلیل نشان داد که 6 متغیر در توسعۀ گردشگری ورزشی نقش دارند که به‌ترتیب شامل جاذبه‌های گردشگری و طبیعی، عوامل تبلیغاتی و بازاریابی، عوامل زیرساختی و امکاناتی، عوامل مربوط به رویدادها، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل مدیریتی بود. علاوه‌بر این متغیرها، متغیر کیفیت حمل‌ونقل و خدمات نیز شرط لازم برای ورود به محاسبات فراتحلیل را داشت، اما نتایج نشان داد تأثیر معناداری بر توسعۀ گردشگری ورزشی ندارد. در نتیجه‌گیری کلی برداشت شد که همة موارد بالا مانند عوامل به‌هم‌پیوسته‌اند که هر کدام از عوامل می‌تواند زمینة عامل دیگر یا مکمل آن باشد. این امر نشان می‌دهد که یک عامل به‌تنهایی نمی‌تواند موجب توسعۀ گردشگری ورزشی شود و باید به همة موارد توجه ویژه‌ای شود. کلیدواژه‌ها

کلمات کلیدی

جاذبه‌های گردشگری عوامل تبلیغاتی فراتحلیل توسعه گردشگری ورزشی نشریات علمی پژوهشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085677,
author = {کشتی دار, محمد and نظری ترشیزی, احمد and حیدری, رضا},
title = {فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن},
journal = {مدیریت ورزشی},
year = {2021},
volume = {13},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-9341},
pages = {511--537},
numpages = {26},
keywords = {جاذبه‌های گردشگری عوامل تبلیغاتی فراتحلیل توسعه گردشگری ورزشی نشریات علمی پژوهشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن
%A کشتی دار, محمد
%A نظری ترشیزی, احمد
%A حیدری, رضا
%J مدیریت ورزشی
%@ 2008-9341
%D 2021

[Download]