بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی , 2021-05-25

عنوان : ( بررسی بهبود عملکرد حرارتی پره های سوزنی شکل تیغه دار به صورت عددی و آزمایشگاهی شکل )

نویسندگان: زهرا تارخ , محمدباقر آیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال گرما به صورت جابه جایی از پدیده های پرکاربرد در طبیعت و صنعت است. یکی از روش های اثرگذار در افزایش مقدار حرارت انتقالی، استفاده از سطوح گسترش-یافته است که در صنایع مختلف و به شکل های متنوعی کاربرد دارد. در این مطالعه اثر افزایش سطح جانبی پره های حرارتی با افزودن تیغه هایی بر محیط آن، بر عملکرد گرمایی پره ها به صورت عددی و تجربی بررسی شده است. تغییر شکل مقطع در پی افزایش محیط جانبی، باعث تغییر در ضریب انتقال گرمای جابه جایی نیز می شود. در این پژوهش با در نظرگرفتن 6 طرح به صورت 4، 7 و 10 تیغه به شکل-های مثلث و مستطیل، با فرض سطح مقطع کل پره ثابت و برابر 30 میلی متر مربع، ضریب جابه جایی برای هر طرح به صورت عددی مطالعه شد. بیشترین مقدار ضریب جابه جایی متعلق به طرح 4 تیغه ی مثلثی و کمترین مقدار آن متعلق به طرح 10تیغه ی مثلثی است. پس از آن با انتخاب و ساخت دو طرح ده تیغه ی مثلثی و مستطیلی عملکردشان در مقایسه با پره ی دایره ای (پره ی مبنا) در سرعت های 2، 7/4 و 6/9 متربرثانیه در آزمایشگاه آزموده شد. تیغه ی مثلثی در تمام سرعت ها دمای پایه را نسبت به حالت مبنا حدود 12% کاهش داده در حالی که پره با تیغه ی مستطیلی، نه تنها دمای پایه ی پره کاهش نداده بلکه مقدار آن را تا حدود 12% افزایش می دهد.

کلمات کلیدی

, سطوح گسترش یافته, ضریب انتقال گرمای جابه جایی محلی, پره ی سوزنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085679,
author = {تارخ, زهرا and آیانی, محمدباقر},
title = {بررسی بهبود عملکرد حرارتی پره های سوزنی شکل تیغه دار به صورت عددی و آزمایشگاهی شکل},
booktitle = {بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سطوح گسترش یافته، ضریب انتقال گرمای جابه جایی محلی، پره ی سوزنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بهبود عملکرد حرارتی پره های سوزنی شکل تیغه دار به صورت عددی و آزمایشگاهی شکل
%A تارخ, زهرا
%A آیانی, محمدباقر
%J بیست و نهمین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران و هشتمین همایش صنعت نیروگاه های حرارتی
%D 2021

[Download]