مهندسی متالورژی و مواد, سال (2021-5)

عنوان : ( سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت توسط مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم به روش هوگانس )

نویسندگان: سیدمحمدعلی حقی , احد ضابط , مصطفی میرجلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت توسط مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم در دمای °C1000 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی­ ها نشان داد مراحل اولیه تا میانی احیاء (تا 63%) عمدتا تحت تاثیر انتقال حرارت داخل محفظه می باشد. در مراحل میانی تا پایانی فرآیند احیاء، نفوذ گازی به فصل مشترک FeO-Fe به همراه واکنش گازی شدن کربن کنترل کننده فرآیند احیاء می­ باشند. قبل از شروع واکنش گازی شدن کربن، نرخ احیاء نسبتا کند بوده و بر اساس نتایج آنالیز XRD، آهن فلزی تشکیل نمی­ شود. بررسی مقطع نمونه­ های احیاء شده نشان داد پیشروی فرآیند احیاء به صورت توالی شیمیایی و عمدتا از سطح بیرونی استوانه به سمت داخل می باشد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان دهنده تشکیل آهن فلزی به صورت رشته­ های زینتر شده می­ باشد.

کلمات کلیدی

, سازوکار احیا, هماتیت - مگنتیت, روش هوگانوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085692,
author = {حقی, سیدمحمدعلی and ضابط, احد and میرجلیلی, مصطفی},
title = {سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت توسط مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم به روش هوگانس},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2021},
month = {May},
issn = {2008-7462},
keywords = {سازوکار احیا، هماتیت - مگنتیت، روش هوگانوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سازوکار احیای کنسانتره هماتیت-مگنتیت توسط مخلوط گرافیت-کربنات کلسیم به روش هوگانس
%A حقی, سیدمحمدعلی
%A ضابط, احد
%A میرجلیلی, مصطفی
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2021

[Download]