اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران , 2021-07-14

عنوان : ( بررسی کمّی اثر فلزات سنگین ناشی از معدنکاری سنگ آهن بر سلامت ساکنان شهرستان خواف )

نویسندگان: ریحانه خشتابه , مرتضی اکبری , آوا حیدری , علی اصغر نجف پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معدنکاری و توسعه آن علاوه بر اثرات زیستمحیطی بر مراتع اطراف، دارای اثرات بیولوژیکی نامطلوبی نیز میباشد. در حقیقت، معدنکاری فعالیتی است که از طریق ورود آلاینده‌های فلزات سنگین به منابع آب سطحی و زیرزمینی، خاک، گیاهان و حیوانات ممکن است به محیط زیست آسیب برساند. همچنین حجم آلودگی این فعالیّت به حدی است که در بسیاری از موارد باعث آلودگی محیط اطراف آن (به ویژه مراتع) و در نتیجه ساکنان این مناطق می‌شود. بنابراین، این مطالعه برای بررسی سلامت افراد ساکن در منطقه سنگ آهن خواف سنگان براساس آمار سالهای (1399-1396) خانه بهداشت و اطلاعات سیستم سوابق الکترونیکی سلامت سینا (SinaEHR®) تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و برای ترسیم نمودارها از نرمافزار Origin pro 8 استفاده گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت برخی از فلزات سنگین بالاتر از حد نرمال در منطقه، بیماری‌های ناشی از آلودگی زیستی مانند فشار خون بالا و ضربان قلب که بر سیستم قلبی عروقی انسان تأثیر می‌گذارند در منطقه مورد مطالعه افزایش یافته است. به طوری که شیوع فشار خون بالا در افراد 30 ساله و بالاتر در شهر سنگان 46/11درصد، نشتیفان 11/12درصد، علی‌آباد 36/7درصد، برآباد 79/3درصد و بهدادین 2/8درصد افزایش یافته است. بنابراین، نیاز به نظارت و پایش زمانی-مکانی بر فلزات سنگین و سلامت افراد در مناطق معدنکاری یکی از مهمترین اقدامات است که می‌توان ضمن آگاهی از وضعیت موجود و پیشبینی آینده، با مدیریت صحیح، روشهای نا‌مطلوب مدیریتی را تغییر داد.

کلمات کلیدی

فلزات سنگین؛ معدنکاری؛ تغییرکاربری اراضی؛ تخریب مراتع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085717,
author = {خشتابه, ریحانه and اکبری, مرتضی and حیدری, آوا and علی اصغر نجف پور},
title = {بررسی کمّی اثر فلزات سنگین ناشی از معدنکاری سنگ آهن بر سلامت ساکنان شهرستان خواف},
booktitle = {اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران},
year = {2021},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {فلزات سنگین؛ معدنکاری؛ تغییرکاربری اراضی؛ تخریب مراتع},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کمّی اثر فلزات سنگین ناشی از معدنکاری سنگ آهن بر سلامت ساکنان شهرستان خواف
%A خشتابه, ریحانه
%A اکبری, مرتضی
%A حیدری, آوا
%A علی اصغر نجف پور
%J اولین همایش بین المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران
%D 2021

[Download]