تاملات فلسفی, دوره (4), شماره (13), سال (2014-12) , صفحات (129-157)

عنوان : ( بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازی )

نویسندگان: حوران اکبرزاده , نیره کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محمد بن زکریای رازی فیلسوف قرن چهارم هجری یکی از دانشمندان بزرگ ایران و جهان اسلام بشمار می رود. اما برخی از مخالفین، ویرا متهم به الحاد کرده و اعتقادات دینی او را مورد خدشه قرار داده اند. در پژوهش حاضر برآنیم تا به تحلیل و بررسی دو پرسش در اینباره بپردازیم:آیا حقیقتا محمد بن زکریا منکر نبوت بوده است یا خیر؟ مخالفین چه دلایل منطقی بر ادعای خود ارائه داده اند؟ در مقام ارزیابی باید گفت: دلایلی از جمله باور وی به تناسخ و قدمای خمسه؛ تاکید زیاد وی بر استقلال عقل؛ و نگارش دو کتاب به نامهای مخاریق الانبیاء و نقض الادیان در زمینه انکار نبوت توسط مخالفین مطرح شده است؛.......

کلمات کلیدی

بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085862,
author = {اکبرزاده, حوران and نیره کاظمی},
title = {بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازی},
journal = {تاملات فلسفی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {13},
month = {December},
issn = {2228-5253},
pages = {129--157},
numpages = {28},
keywords = {بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نسبت انکار نبوت و الحاد به محمد بن زکریای رازی
%A اکبرزاده, حوران
%A نیره کاظمی
%J تاملات فلسفی
%@ 2228-5253
%D 2014

[Download]