زراعت و فناوری زعفران, دوره (9), شماره (1), سال (2021-5) , صفحات (43-79)

عنوان : ( اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران )

نویسندگان: حمید رضا فلاحی , محمد علی بهدانی , پرویز رضوانی مقدم , مجید جامی الاحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از مراحل تولید، فرآوری، تجارت و مصرف زعفران (Crocus sativus L.) در ایران بر مبنای دانش بومی پایه‌ریزی شده و بیشتر تولیدات این گیاه در مزارعِ کوچک با همکاری خانوادگی و با بهره‌گیری از نهاده‌ها و فناوری‌های محلیِ بوم‌سازگار شکل می‌گیرد. بر این اساس بخش قابل توجهی از تولید زعفران در ایران قرابت بالایی با اصول کشاورزی ارگانیک دارد، ولی از نظر قواعد و استانداردهای مربوط به این نظامِ تولیدی، صرفاً به‌عنوان محصول شبه‌ارگانیک تلقی می‌شود. کشاورزی ارگانیک یک نظام جامع تولید است که به جنبه‌های کمی و کیفی تولیدات کشاورزی در تمامی مراحل چرخة تولید از مزرعه تا سفره و نیز به مسایلی مانند عدالت، روابط اجتماعی، سلامت خاک و حقوق تمامی جانداران کوچک و بزرگِ دخیل در فرآیند تولید توجه می‌نماید. بر اساس این تعریف و با در نظر گرفتن اصولِ حاکم بر شیوه‌های تولید زعفران در بوم‌نظام‌های کشاورزی ایران، با ارایة استانداردهای پیشنهادی می‌توان زمینة مناسبی برای هدفمند شدن تولید ارگانیک این گیاه ایجاد نمود که ضمن افزایش درآمد کشاورزان منجر به حفظ و افزایش سهم ایران از بازار جهانی این گیاه دارویی ارزشمند، خواهد شد. در این مقاله، برای هر یک از مراحل چرخة تولید زعفران با کمک‌گیری از نتایج تحقیقات علمیِ مربوط به زعفران و نیز استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای و ملیِ مرتبط با تولیدات ارگانیک، یکسری اصول کلی، پیشنهادها (توصیه‌ها)، الزامات و تبصره‌ها ارایه شده است. توصیه‌های ارایه شده عمدتاً با هدف افزایش عملکرد کمیِ محصول ارایه شده است، در حالی‌که با رعایت الزاماتِ پیشنهادی می-توان به کیفیت بالاتری از زعفران دست یافت. افزون بر این، مجموعه دستورالعمل‌های پیشنهادی در این مقاله، کمک خواهد نمود تا در کنار حفظ و بهبود کمیت و کیفیت محصول در تمامی مراحل چرخة تولید زعفران، سایر اهداف و قواعد مرتبط با کشاورزی ارگانیک نیز تأمین گردد. در برنامة پیشنهادی کنونی به موضوعات مرتبط با زراعت (تولید و انتخاب بنه، انتخاب و آماده‌سازی زمین، کاشت، تغذیه، آبیاری، کنترل عوامل تنش‌زای زنده و ...)، به‌نژادی، برداشت و پس از برداشت (جابجایی و ذخیره‌سازیِ گل؛ جداسازی، خشک کردن، درجه‌بندی، بسته‌بندی، برچسب‌زنی و ذخیره‌سازیِ کلاله) و نیز مختصری به موضوع فرآوری و مسایل حقوقی مربوط به تولید زعفران ارگانیک توجه شده است.

کلمات کلیدی

استاندارد پایة آیفوم دانش بومی کلاله فناوریِ محلی محصول شبه‌ارگانیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1085899,
author = {حمید رضا فلاحی and محمد علی بهدانی and رضوانی مقدم, پرویز and مجید جامی الاحمدی},
title = {اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2021},
volume = {9},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-1529},
pages = {43--79},
numpages = {36},
keywords = {استاندارد پایة آیفوم دانش بومی کلاله فناوریِ محلی محصول شبه‌ارگانیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصول استانداردسازی تولید زعفران ارگانیک در ایران
%A حمید رضا فلاحی
%A محمد علی بهدانی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A مجید جامی الاحمدی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2021

[Download]