اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی , 2021-04-13

عنوان : ( بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب )

نویسندگان: سعید گلبابائی , عباس پرهام , فرشید حمیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سلول‌های بنیادی مزانشیمی جهت استفاده در سلول درمانی به ویژه در ترمیم بافت‌های آسیب دیده اسکلتی- عضلانی دارای ظرفیت بالایی هستند و به طور فزاینده‌ای در پزشکی بازساختی انسان و حیوانات مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای استفاده بهینه از این سلول ها، ضروری است تا خصوصیاتشان بهتر و دقیق تر مورد بررسی و تایید قرار گیرد. در این مطالعه، بیان ژن TGFβ1 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور، از سلول‌های بنیادی فریز شده سه رأس اسب که از بافت چربی استحصال و تعیین هویت شده بودند، استفاده گردید. این سلول‌ها پس از یخ گشایی تا پاساژ 6 کشت داده شد. سپس سلول‌ها توسط آنزیم تریپسین از کف فلاسک جدا شده و توسط کیت استخراج RNA ، RNA آنها استخراج شد. کیفیت و کمیت استخراج RNA با استفاده از ژل الکتروفورز و دستگاه نانودراپ مورد تایید قرار گرفت. در مرحله بعد، طی واکنش رونویسی معکوس از روی RNA ، cDNA ساخته شد. در ادامه، با استفاده از پرایمرهای ژن خانه دار GAPDH در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR)، صحیح بودن تمامی مراحل طی شده تایید شد. در مرحله نهایی، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی TGFβ1 اسب واکنش PCR انجام شد و باند 109 جفت بازی حاصل از بیان ژن TGFβ1 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی هر سه رأس اسب در روی ژل الکترفورز مورد مشاهده و تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, اسب, ژن TGFβ1, بافت چربی, سلول های بنیادی مزانشیمی, واکنش زنجیره ای پلیمراز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1085932,
author = {گلبابائی, سعید and پرهام, عباس and حمیدی, فرشید},
title = {بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب},
booktitle = {اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی},
year = {2021},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {اسب، ژن TGFβ1، بافت چربی، سلول های بنیادی مزانشیمی، واکنش زنجیره ای پلیمراز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب
%A گلبابائی, سعید
%A پرهام, عباس
%A حمیدی, فرشید
%J اولین همایش ملی یافته های پژوهشی علوم دامی
%D 2021

[Download]