آموزه های قرآنی, دوره (19), شماره (35), سال (2022-4) , صفحات (33-3)

عنوان : ( تبیین ادله و مستندات نظام واره معنایی قرآن کریم )

نویسندگان: حسین جدی , حسن نقی زاده , عباس اسمعیلی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از ابعاد زبان‌شناختیِ متن قرآن کریم که مُهر تأییدی بر جنبه اعجاز و وحیانی بودن این کلامِ الهی نهاده، نظامِ معناسازی و روابط بینامتنی در سطوح گوناگونِ«مفاهیم، آیه‌ها و سوره‌ها» است. اتخاذ این شیوه نظم‌پذیری که می‌توان از آن تحت عنوان«نظم شبکه‌ای متنِ قرآنی» یاد نمود، کارکردهای فراوانی را در فرآورده‌های تفسیری به ارمغان می‌آورد. از جانبی دیگر، لزوم تمسک به نگرش جامع نگرانه و تشکیل نظام‌واره‌هایِ قرآن‌بنیان، مستلزم مبنایابی درون دینی است. بااین‌همه، این مقاله، با اتخاذ رویکردی پسینی، از رهگذر استنطاق در کاربست‌های قرآنی، علاوه بر بازخوانی دو تعبیرِ هم‌سویِ قرآنی، یعنی ایضاح شعاعِ دلالت «مثانی» (زمر23)، بر روابط درون‌متنی قرآن؛ و هماهنگی در ساحت کلان متنِ قرآنی(نساء82)؛ از رهگذر تمسک به پاره‌ای از احادیث معصومان(ع)، به تبیین ادله درون دینی«نظام وارگی متن قرآن» پرداخته است. لذا این پیوندهایِ شبکه‌ای، نه‌تنها در ابعادِ مفهومی، بلکه در گستره روابط شبکه‌ایِ بینا آیه‌ای و سوره‌ای در متن قرآنی، قابل‌ارائه است.

کلمات کلیدی

, مثانی, نظمِ ساختاری, نظام واره, سیستم, شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086025,
author = {جدی, حسین and نقی زاده, حسن and اسمعیلی زاده, عباس},
title = {تبیین ادله و مستندات نظام واره معنایی قرآن کریم},
journal = {آموزه های قرآنی},
year = {2022},
volume = {19},
number = {35},
month = {April},
issn = {2251-9378},
pages = {33--3},
numpages = {-30},
keywords = {مثانی، نظمِ ساختاری، نظام واره، سیستم، شبکه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین ادله و مستندات نظام واره معنایی قرآن کریم
%A جدی, حسین
%A نقی زاده, حسن
%A اسمعیلی زاده, عباس
%J آموزه های قرآنی
%@ 2251-9378
%D 2022

[Download]