دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2021-08-22

عنوان : ( بیوسنتز خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از اکتینومیست های جدا شده از ریشه گوجه فرنگی )

نویسندگان: میثم سلطانی نژاد , سعید طریقی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید نانوذرات فلزی بر اساس سازگاربودن با محیط زیست از جنبه های بسیارمهم زمینه های فناوری نانو محسوب جدا شده از ریشه گوجه فرنگی، در ظرف حاوی SM می شود.. در این تحقیق کلنی های باکتری استرپتومیسس جدایه 88 محلول نیترات نقره توانستند رنگ محلول یونی نقره را تغییر و با گذشت 24 ساعت از شروع واکنش بیشترین تغییر رنگ مشاهده شد و رنگ محلول نیترات نقره از حالت بی رنگ به تدریج به قهوه ای پررنگ تغییر پیدا کرد. شاخص های بررسی گردید. طیف سنجی از محلول UV-vis spectroscopy توسط SM فیزیکوشیمیایی نانوذرات نقره توسط جدایه 88 نشان داد که بیشترین جذب در 430 نانومتر و تولید نانوذرات نقره در این جدایه به SM آبی فیلتر شده نانوذرات نقره جدایه 88 روش خارج سلولی می باشد. تولید سریع نانوذرات توسط میکروارگانیسم ها می تواند گام مهمی در توسعه علم نانوتکنولوژی میکروبی و حفظ محیط زیست باشد.

کلمات کلیدی

, استرپتومیسس, نانوذرات نقره, نانوتکنولوژی, بیوسنتز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086084,
author = {سلطانی نژاد, میثم and طریقی, سعید and طاهری, پریسا},
title = {بیوسنتز خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از اکتینومیست های جدا شده از ریشه گوجه فرنگی},
booktitle = {دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2021},
location = {ايران},
keywords = {استرپتومیسس، نانوذرات نقره، نانوتکنولوژی، بیوسنتز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیوسنتز خارج سلولی نانوذرات نقره با استفاده از اکتینومیست های جدا شده از ریشه گوجه فرنگی
%A سلطانی نژاد, میثم
%A طریقی, سعید
%A طاهری, پریسا
%J دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2021

[Download]