پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (12), شماره (45), سال (2021-4) , صفحات (25-42)

عنوان : ( بررسی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش داده‌های جوی در سازمان هواشناسی ایران با رویکرد آسیب‌شناسی )

نویسندگان: محسن رحم دل , سیدحسین ثنائی نژاد , زهره جوانشیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده‌های دیده‌بانی شده در ایستگاه‌های هواشناسی زیربنای گستره وسیعی از برنامه‌های اجرایی و مطالعات کاربردی در علوم مختلف می‌باشد و استفاده از این داده‌ها در مطالعات و برنامه‌ریزی‌ها بدون اطمینان از صحت و دقت آن‌ها می‌تواند منجر به نوعی عدم قطعیت در نتایج به‌دست‌آ‌مده شود. یکی از اشکالاتی که در سازمان هواشناسی و سایر ارگان های تحقیقاتی مرتبط وجود دارد عدم مستندسازی اشکالات در سامانه دیده‌بانی‌های جوی است. به نحوی که بر اساس مطالعات نگارندگان تا کنون تجربه‌ای از مستندسازی این اشکالات، در منابع داخلی و خارجی مشاهده نشد. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی مسائل و مشکلات، در سامانه دیده‌بانی و پایش داده‌های جوی سازمان هواشناسی کشور، نسبت به مستندسازی این اشکالات با رویکرد آسیب‌شناسانه اقدام شود. در این پژوهش فرآیند تولید، اندازه گیری، ثبت و آماده سازی داده ها در ایستگاه های هواشناسی کشور بررسی شد و ایستگاه های هواشناسی استان خراسان رضوی به عنوان نمونه انتخاب و به طور میدانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش ضمن بررسی منابع و اسناد بالادستی سازمان هواشناسی کشور و سازمان جهانی هواشناسی، از روش هایی نظیر بررسی های میدانی، مطالعات موردی و روش هایی نظیر توزیع پرسش‌نامه و مصاحبه با افراد صاحب نظر و خبره، برای به دست آوردن اطلاعات و مستندسازی اشکالاتی که در این فرآیند وجود داشت استفاده شد. عمده اشکالاتی که صحت داده‌ها را تحت تأثیر قرار داده و می‌تواند سبب بروز عدم قطعیت‌هایی در نتایج به دست‌آمده حاصل از مطالعات شود، را می‌توان در مسائل مربوط به نیروی انسانی، مسائل مرتبط با ایستگاه‌ها، مسائل مربوط به تجهیزات و ادوات ،مسائل مدیریتی، و همچنین مسائل مالی و تحریم‌ها خلاصه نمود

کلمات کلیدی

, مستندسازی, دیده‌بانی, پایش, صحت, دقت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086211,
author = {رحم دل, محسن and ثنائی نژاد, سیدحسین and زهره جوانشیری},
title = {بررسی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش داده‌های جوی در سازمان هواشناسی ایران با رویکرد آسیب‌شناسی},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {45},
month = {April},
issn = {2228-5040},
pages = {25--42},
numpages = {17},
keywords = {مستندسازی، دیده‌بانی، پایش، صحت، دقت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مستندسازی اشکالات سامانه پایش داده‌های جوی در سازمان هواشناسی ایران با رویکرد آسیب‌شناسی
%A رحم دل, محسن
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A زهره جوانشیری
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2021

[Download]