اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی , 2021-09-08

عنوان : ( بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب )

نویسندگان: سعید گلبابائی , عباس پرهام , فرشید حمیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر اساس مطالعات انجام شده، روند تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی از یک فرد تا فرد دیگر می تواند متفاوت باشد. به نظر می رسد یکی از دلایل این تفاوت، اختلاف در میزان بیان برخی ژن های کلیدی دخیل در روند تمایز باشد. در این بین، یکی از ژن های هدف، ژنTGFβ1 است. این ژن جز آن دسته از ژن هایی است که بیان آن در روند تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به بافت های عضلانی – اسکلتی دخیل است. میزان بیان این ژن در سلول های بنیادی استحصال شده از بافت چربی سه راس اسب بررسی شد. ابتدا سلول های استحصال شده در محیط کشت مناسب کشت داده شدند و سپس در پاساژ ششم جمع آوری گردیدند. در مرحله بعدی آزمایش، از این سلول ها RNA استخراج شد و بعد از روی RNA تحت واکنش RT-PCR ، cDNA ساخته شد. با استفاده از پرایمر های ژن GAPDH، به عنوان ژن مرجع در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، و بارگذاری محصول آن روی ژل دستگاه الکتروفورز صحت تمام موارد تا این مرحله مورد تایید قرار گرفت. سپس با استفاده از پرایمرهای ژن TGFβ1 واکنش QPCR انجام شد. با بارگذاری محصولات واکنش QPCR روی ژل دستگاه الکتروفورز و رسم منحنی ذوب، از صحت واکنش اطمینان حاصل شد. میزان بیان نسبی ژن در اسب های مختلف با روش 2-ΔΔCt محاسبه شد و با استفاده از آزمون ANOVA مورد تحلیل قرار گرفت. آنالیز داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر بیان ژن TGFβ1 در سلول های بنیادی مزانشیمی اسب های مختلف وجود ندارد. لذا می توان چنین استدلال نمود که دلیل اختلاف در قابلیت تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی اسب های مختلف ناشی از تفاوت در بیان سایر ژن هاست که بایستی مورد بررسی قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, سلول های بنیادی مزانشیمی, اسب, بیان TGFβ1, خصوصیات فردی, qPCR.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086300,
author = {گلبابائی, سعید and پرهام, عباس and حمیدی, فرشید},
title = {بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی},
year = {2021},
location = {آمل, ايران},
keywords = {سلول های بنیادی مزانشیمی، اسب، بیان TGFβ1، خصوصیات فردی، qPCR.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر فرد دهنده بر میزان بیان TGF-β1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب
%A گلبابائی, سعید
%A پرهام, عباس
%A حمیدی, فرشید
%J اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
%D 2021

[Download]