اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی , 2021-09-08

عنوان : ( میزان بیان ژن گیرنده TGFβ3 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب تحت تاثیر خصوصیات فرد دهنده قرار نمی گیرد )

نویسندگان: هیرش ابراهیمی , عباس پرهام , فرشید حمیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پتانسیل درمانی بالای سلول‌های بنیادی مزانشیمی‌(MSC) باعث افزایش چشمگیرعلاقه به این سلول‌ها در طیف گسترده‌ای از رشته‌های ‌‌پزشکی و دامپزشکی شده است. MSC ها در درمان اختلالات عضلانی اسکتی کاربرد دارند. تمایز این سلول‌ها به سمت بافت های عضلانی اسکلتی توسط خانواده TGFβ تنظیم می شود. عوامل مختلفی مانند سن، جنس، گونه، منبع جداسازی روی این تمایز تاثیر می‌گذارند. در این مطالعه میزان بیان گیرندهTGFβ3 (TGFβR3) به عنوان یک فاکتور دخیل در تمایز اسکلتی عضلانی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی اسب‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا سلول‌های منجمد شده ذخیره شده در تانک ازت، ذوب و تا پاساژ شش با محیط کشت معمول DMEM، FBS و انتی بیوتیک کشت داده شدند. سپس سلول‌ها برای استخراج RNA جمع آوری شدند. بعد از استخراج و تعیین کیفی و کمی نمونه‌های استخراج شده توسط دستگاه نانو دراپ، RNA به cDNA تبدیل شد. واکنش qPCR با استفاده از مسترمیکس سایبرگرین و پرایمر های اختصاصی برای ژن های TGFβR3 به عنوان ژن هدف و GAPDH به عنوان ژن مرجع انجام شد. داده های حاصل از ریل تایم آنالیز شد (با روش 2-ΔΔCt) و محصول ریل تایم روی ژل اگارز یک و نیم درصد به همراه لدر ۱۰۰ جفت بازی ران شد که تک باند های حاصل از تکثیر این ژن ها به صورت واضح دیده شد. نتایج نشان داد که سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی سه راس اسب مختلف از نظر میزان بیان نسبی ژن TGFβR3 تفاوت معنی داری ندارند (P<0.05). به عبارت دیگر، بیان این ژن تحت تاثیر خصوصیات فرد دهنده قرار نمی گیرد.

کلمات کلیدی

, اسب, سلول‌های بنیادی مزانشیمی, بافت چربی, بیان نسبی, گیرنده TGFB3
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086301,
author = {ابراهیمی, هیرش and پرهام, عباس and حمیدی, فرشید},
title = {میزان بیان ژن گیرنده TGFβ3 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب تحت تاثیر خصوصیات فرد دهنده قرار نمی گیرد},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی},
year = {2021},
location = {آمل, ايران},
keywords = {اسب، سلول‌های بنیادی مزانشیمی، بافت چربی، بیان نسبی، گیرنده TGFB3},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان بیان ژن گیرنده TGFβ3 در سلول های بنیادی مزانشیمی بافت چربی اسب تحت تاثیر خصوصیات فرد دهنده قرار نمی گیرد
%A ابراهیمی, هیرش
%A پرهام, عباس
%A حمیدی, فرشید
%J اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
%D 2021

[Download]