مهندسی مکانیک امیرکبیر, دوره (52), شماره (12), سال (2021-3) , صفحات (3549-3566)

عنوان : ( شبیه‌سازی رشد عضله دوسررانی تحت کشش با بکارگیری الگوی چندمقیاسه )

نویسندگان: سعید جوادی , عبدالرحمان جامی الاحمدی , علیرضا دانش مهر , محدثه آزادواری , سعید نکونام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناخت روند رشد ماهیچه و تعیین نواحى بحرانى تحت آسیب و یا پارگى ابزارى براى تشخیص روش صحیح درمان براى متخصصان طب فیزیکى و توان بخشى و ارتوپدى مى باشند. هدف این مقاله، بررسى نحوه رشد سلول عضلانى-اسکلتى و هم چنین تعیین نواحى آسیب عضله دوسررانى تحت کشش هاى غیر فعال وارده بر آن است. با تجزیه تانسور گرادیان تغییر شکل به دو بخش الاستیک و رشد، روابط رشد محدود براى ماهیچه با رفتار ماده هایپرالاستیک تعیین شده اند. روابط مکانیک محیط پیوسته با معادله تکامل رشد تلفیق و معادلات دیفرانسیل بیولوژیکى و مکانیکى حاصل شدند. براى حل آن ها از روش اجزاى محدود در نرم افزار آباکوس و با نوشتن زیربرنامه اى براى رفتار ماده در زبان فرترن استفاده شد. عضله ى دوسررانى قسمت سر بلند به شکل یک استوانه فرض شده و شبیه سازى آن براى یک دوره 6 هفته اى و به میزان 10 ̃افزایش طول اولیه انجام شد. نتایج نشان مى دهند که ماهیچه به طور ناهمگن رشد مى کند و بیشینه کشیدگى ها در رویه ها اتفاق مى افتند و نه در داخل عضله که در ناحیه بالا در رویه بیرونى معادل 045/1 و در ناحیه پایین در رویه درونى معادل 06/1 مى باشند. به علاوه، نتایج مى تواند به نحوه درمان صحیح و بهینه و توان بخشى بیماران و جراحى هاى ارتوپدى کمک کند.

کلمات کلیدی

رشد بافت نرم؛ تحلیل المان محدود؛ هایپرالاستیک؛ عضلانى اسکلتى؛ شبیه سازى
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086311,
author = {جوادی, سعید and جامی الاحمدی, عبدالرحمان and علیرضا دانش مهر and محدثه آزادواری and سعید نکونام},
title = {شبیه‌سازی رشد عضله دوسررانی تحت کشش با بکارگیری الگوی چندمقیاسه},
journal = {مهندسی مکانیک امیرکبیر},
year = {2021},
volume = {52},
number = {12},
month = {March},
issn = {2008-6032},
pages = {3549--3566},
numpages = {17},
keywords = {رشد بافت نرم؛ تحلیل المان محدود؛ هایپرالاستیک؛ عضلانى اسکلتى؛ شبیه سازى},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی رشد عضله دوسررانی تحت کشش با بکارگیری الگوی چندمقیاسه
%A جوادی, سعید
%A جامی الاحمدی, عبدالرحمان
%A علیرضا دانش مهر
%A محدثه آزادواری
%A سعید نکونام
%J مهندسی مکانیک امیرکبیر
%@ 2008-6032
%D 2021

[Download]