سیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران , 2021-09-15

عنوان : ( امکان سنجی استفاده از یک سامانه متمرکز کننده فعال جهت کنترل توان و دمای پنل خورشیدی در فصول مختلف سال )

نویسندگان: محمدحسین مروج ایمانی , جلال برادران مطیع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به مشکلات زیست محیطی و همچنین سختی های دسترسی به سوخت های فسیلی، توجه جوامع بشری به سمت استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر معطوف شده است. خورشید از دیر باز منبع بی پایان انرژی بوده است. از آنجا که دریافت انرژی خورشیدی نیاز صرف هزینه و تجهیزات نسبتا گران قیمت دارد، افزایش راندمان و توان تولیدی از پنل های خورشیدی حائز اهمیت می باشد. متمرکز کردن تابش خورشید برروی پنل ها راه حل بسیار آسانی است اما موجب افزایش دما و کاهش طول عمر آنها بخصوص در فصل تابستان می شود. در این تحقیق ضمن معرفی یک سیستم متمرکز کننده فعال بر پایه لنز فرنل، ضمن تغییر فاصله عدسی با پنل موجب تغییر نقطه کانونی عدسی شده و شدت تابش را تنظیم کردیم. در این طرح فاصله عدسی تا پنل بین 5/1 تا 5/2 برابر فاصله کانونی آن متغیر است و به ترتیب می تواند بین دو تا نیم برابر تابش را تنظیم کرد. محاسبات برای فصول مختلف سال نشان داد استفاده از سیستم متمرکز کننده حدود تنظیم دمایی 40 تا 127 درجه سلسیوس و 18 تا 48 درجه سلسیوس به ترتیب برای فصل تابستان و زمستان در اختیار قرار دهد. این در حالی است که توان الکتریکی تولید شده توسط پنل نیز در محدوده قابل قبولی کنترل می شود. استفاده از سیستم متمرکز کننده فعال می تواند سیستم های خنک کاری مرسوم در پنل های خورشیدی را تا حد زیادی از سیستم ها حذف کند.

کلمات کلیدی

, انرژی خورشید, پنل فتوولتائیک, متمرکز کننده فعال, لنز فرنل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086431,
author = {مروج ایمانی, محمدحسین and برادران مطیع, جلال},
title = {امکان سنجی استفاده از یک سامانه متمرکز کننده فعال جهت کنترل توان و دمای پنل خورشیدی در فصول مختلف سال},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انرژی خورشید، پنل فتوولتائیک، متمرکز کننده فعال، لنز فرنل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی استفاده از یک سامانه متمرکز کننده فعال جهت کنترل توان و دمای پنل خورشیدی در فصول مختلف سال
%A مروج ایمانی, محمدحسین
%A برادران مطیع, جلال
%J سیزدهمین کنگره ملی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
%D 2021

[Download]