هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران , 2021-08-24

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء با نقش میانجی اعتماد و ریسک درک شده در حوزه سلامت )

نویسندگان: فاطمه همتی نژاد , روح اله باقری , قاسم اسلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086447,
author = {همتی نژاد, فاطمه and باقری, روح اله and اسلامی, قاسم},
title = {بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء با نقش میانجی اعتماد و ریسک درک شده در حوزه سلامت},
booktitle = {هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اینترنت اشیاء با نقش میانجی اعتماد و ریسک درک شده در حوزه سلامت
%A همتی نژاد, فاطمه
%A باقری, روح اله
%A اسلامی, قاسم
%J هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
%D 2021

[Download]