مطالعات مدیریت صنعتی, دوره (19), شماره (60), سال (2021-6) , صفحات (121-144)

عنوان : ( نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم )

نویسندگان: محسن رجب زاده , شعبان الهی , علیرضا حسن زاده , محمد مهرآیین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات نشان می‌دهد که در زمینه بکارگیری اینترنت اشیاء در زنجیره تامین محصولات کشاورزی به ویژه در حوزه‌ کنترل کیفیت و در بخش لجستیک، کمبودهایی وجود دارد و پژوهشگران می‌توانند از طریق مدل‌سازی و بهینه‌سازی، شکاف‌های نظری موجود در این زمینه را پوشش دهند. لذا، هدف این پژوهش شناسایی مهمترین مقوله‌های موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم و تبیین نحوه ارتباط بین این مقوله‌ها و در قالب نقشه مضمون است. برای این منظور، مقاله حاضر با استفاده از روش‌شناسی مرور نظام‌مند و روش فراترکیب و با جستجوی پایگاه‌های استنادی وب آو ساینس و اسکوپوس، به جمع‌آوری اطلاعات و کدگذاری آنها می‌پردازد و برای این هدف از رویه کدگذاری نظریه داده بنیاد بهره‌ می‌برد. در نهایت، نتایج حاصل از فراترکیب منجر به شناسایی و استخراج 3 مقوله کلان؛ فناوری اینترنت اشیاء، مقوله اصلی (ذخیره‌سازی مبتنی بر اینترنت اشیاء)، و نتایج و پیامدهای بکارگیری اینترنت اشیاء گردید.

کلمات کلیدی

زنجیره تامین گندم اینترنت اشیاء مرور‌نظام‌مند فراترکیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086468,
author = {محسن رجب زاده and شعبان الهی and علیرضا حسن زاده and مهرآیین, محمد},
title = {نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم},
journal = {مطالعات مدیریت صنعتی},
year = {2021},
volume = {19},
number = {60},
month = {June},
issn = {2251-8029},
pages = {121--144},
numpages = {23},
keywords = {زنجیره تامین گندم اینترنت اشیاء مرور‌نظام‌مند فراترکیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاشت عوامل موثر بر بکارگیری اینترنت اشیاء در بخش ذخیره‌سازی زنجیره تامین گندم
%A محسن رجب زاده
%A شعبان الهی
%A علیرضا حسن زاده
%A مهرآیین, محمد
%J مطالعات مدیریت صنعتی
%@ 2251-8029
%D 2021

[Download]