دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-09-05

Title : ( بررسی اهمیت ترجیحات زیبایی شناسی در طراحی و احداث فضاهای سبز شهری )

Authors: parisa abbasi dashtaki , Fatemeh Kazemi , Hamid Masoudi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086501,
author = {Abbasi Dashtaki, Parisa and Kazemi, Fatemeh and حمید مسعودی},
title = {بررسی اهمیت ترجیحات زیبایی شناسی در طراحی و احداث فضاهای سبز شهری},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2021},
location = {رفسنجان, IRAN},
keywords = {ترجیحات مردمی، درختان شهری، خشک منظرسازی، زیبایی‎شناسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اهمیت ترجیحات زیبایی شناسی در طراحی و احداث فضاهای سبز شهری
%A Abbasi Dashtaki, Parisa
%A Kazemi, Fatemeh
%A حمید مسعودی
%J دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2021

[Download]