نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران , 2021-09-15

عنوان : ( بررسی بیوانفور ماتیک پپتید نوترکیب مهندسی شده cLF.arm با پروتئین سطحی LysM در باکتری Corynebacterium bovis عامل بیماری ورم پستان )

نویسندگان: رومینا میرزاوی , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده باکتری C.bovis یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بیماری ورم پستان گاوی است، این بیماری در گله ها ضررهای اقتصادی فراوانی را باعث می شود. از این رو، این مطالعه با هدف بررسی تعامل بین پپتید نوترکیب مهندسی شده cLF.arm و پروتئین سطحی LysM در باکتری C.bovis با استفاده از روشهای محاسباتی (بیوانفورماتیک) انجام گرفت. براین اساس توالی اسید آمینه پروتئین LysM با استفاده از سرورNCBI (www.ncbi.com) به دست آمد و مدلسازی این پروتئین توسط سرور آنلاین I-TASSER (www.I-tasser.com) انجام گرفت. در بحث نتایج شبیه سازی از بخش داکینگ مولکولی بین پروتئین LysM و پپتید مهندسی شده cLF.arm نشان داده شد که بیشترین طول پیوند بین این دو 6/2 آنگستروم و کمترین طول 7/1 آنگستروم بود که نشان دهنده استحکام پیوند بین دو پروتئین و نزدیک به واقعیت بودن آنها می باشد. براین اساس می توان نتیجه گرفت که پپتید مهندسی شده cLF.arm در مواجهه با پروتئین LysM عملکرد خوبی را داشته و پیش بینی می شود که توانایی تخریب پروتئین سطحی غشاء و نابودی سلول باکتری را خواهد داشت و می تواند داروی بسیار امیدوار کننده ای در درمان ورم پستان گاوی باشد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: باکتری C.bovis, پپتید نوترکیب, پروتئین سطحی, داکینگ مولکولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086547,
author = {میرزاوی, رومینا and طهمورث پور, مجتبی},
title = {بررسی بیوانفور ماتیک پپتید نوترکیب مهندسی شده cLF.arm با پروتئین سطحی LysM در باکتری Corynebacterium bovis عامل بیماری ورم پستان},
booktitle = {نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران},
year = {2021},
location = {ساری, ايران},
keywords = {واژه‌های کلیدی: باکتری C.bovis، پپتید نوترکیب، پروتئین سطحی، داکینگ مولکولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بیوانفور ماتیک پپتید نوترکیب مهندسی شده cLF.arm با پروتئین سطحی LysM در باکتری Corynebacterium bovis عامل بیماری ورم پستان
%A میرزاوی, رومینا
%A طهمورث پور, مجتبی
%J نهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی علوم دامی ایران
%D 2021

[Download]