جغرافیای سیاسی, دوره (5), شماره (4), سال (2021-3) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بیوتروریسم و تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری )

نویسندگان: زهرا نسیمی , سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده شهرها به ویژه کلان شهرهای بزرگ و پرجمعیت همواره از جمله اهداف اصلی تروریست‌ها برای اقدامات تروریستی محسوب می‌شوند. در واقع مناطق و مراکز حساس حیاتی و تاسیسات زیربنایی آسیب‌پذیر از جمله مهمترین اهداف مورد تهدید در انواع اقدامات تروریستی به شما می‌رود. در بین زیرساخت های شهری، زیرساخت خدمات عمومی شامل اماکن آموزشی،فرهنگی، مذهبی، تجاری، تفریحی، درمانی،اداری و ... به دلیل نقش و تاثیر زیاد در زندگی شهروندان و حضور اقشار مختلف جامعه در آن، از جایگاه مهمتری برخودار است. اقدامات تروریستی به شیوه‌ها و ابزارهای مختلفی می‌تواند صورت گیرد، یکی از خطرناک‌ترین انواع تروریسم، «بیوتروریسم» و استفاده گروههای تروریستی از مواد سمی و بیولوژیک جهت آلودگی اماکن ،آب، مواد غذایی و ...می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی به دنبال بررسی تاثیر اقدامات بیوتروریستی در تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری است. یافته‌های کتابخانه‌ای و میدانی نشان می‌دهد، در عملیات‌های تروریستی امکان انتشار عوامل بیولوژیک در بخش ها و عناصر مختلف زیرساخت خدمات عمومی از طریق استنشاقی، گوارشی و پوستی با استفاده از باکتری‌ها، ویروس‌ها و توکسین‌های کشنده و بیماری‌زا مانند سیاه زخم، آبله، طاعون، تولارمی، بوتولینوم، آنتروتوکسین،استافیلوکوک و عامل بیماری وبا وجود دارد. همچنین میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در هر یک از عناصر زیرساخت خدمات عمومی ارزیابی گردید و بر اساس آن مشخص شد اولا بین میزان خطر و احتمال وقوع حملات بیوتروریستی در بخش‌های مختلف زیرساخت خدمات عمومی شهری تفاوت وجود دارد و ثانیا از نظر معیار «میزان خطر»، در بین بخش‌های مختلف این زیرساخت، بخش «صنایع غذایی» در معرض تهدید بیشتری است و از نظر «احتمال وقوع» نیز بخش «اماکن آموزشی» در معرض تهدید بیشتری قرار دارد.

کلمات کلیدی

امنیت تهدید بیوتروریسم زیرساخت خدمات عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086652,
author = {نسیمی, زهرا and زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی},
title = {بیوتروریسم و تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری},
journal = {جغرافیای سیاسی},
year = {2021},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {2476-3144},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {امنیت تهدید بیوتروریسم زیرساخت خدمات عمومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیوتروریسم و تهدید عناصر زیرساخت خدمات عمومی شهری
%A نسیمی, زهرا
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیای سیاسی
%@ 2476-3144
%D 2021

[Download]