چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2021-09-22

عنوان : ( ردیابی مناطق تحت انتخاب مثبت در برخی از بزهای اهلی و وحشی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی )

نویسندگان: صادق طاهری , سعید زره داران , علی جوادمنش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086689,
author = {طاهری, صادق and زره داران, سعید and جوادمنش, علی},
title = {ردیابی مناطق تحت انتخاب مثبت در برخی از بزهای اهلی و وحشی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ردیابی مناطق تحت انتخاب مثبت در برخی از بزهای اهلی و وحشی ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی
%A طاهری, صادق
%A زره داران, سعید
%A جوادمنش, علی
%J چهارمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
%D 2021

[Download]