پژوهشنامه نهج البلاغه, دوره (9), شماره (34), سال (2021-9) , صفحات (99-117)

عنوان : ( درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه )

نویسندگان: مهدی مجتهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از عبارات پراستناد و مشهور نهج‌البلاغه عباراتی است که به عنوان نامۀ هفتاد و هفتم شناخته می‌شود. بر پایۀ گزارش‌های تاریخی، این متن که خطابش متوجه ابن‌عباس است، باید توصیه‌ای شفاهی باشد که امام علی(ع) در زمان اعزام او برای گفت‌وگو با خوارج مطرح کرده­اند. دو توصیۀ اصلی در این متن عبارت‌اند از عدم استناد به قرآن و نیز به‌کارگیری سنت. توجه به ظواهر قرآن و کم توجهی به احادیث، از ویژگی‌های خوارجی بود که از میان قاریان قرآن برآمدند. پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی این متن به روش نقد درونی و مقایسه با داده‌های تاریخی سامان یافته است. گزارش‌های متعدد باقیمانده از مناظرات امیرالمؤمنین(ع) و اصحابش با خوارج نهروان، صحت نقل مذکور در نهج‌البلاغه را با چالش مواجه می‌کند. افزون بر تردید موجود در انتساب و استناد این متن، نتایج حاکی از آن است که این شواهد تاریخی نه تنها مؤیدی بر رعایت توصیه‌های مذکور از سوی حضرت علی(ع) و اصحاب ایشان نیست، بلکه از نمونه‌های مهم مناظرات قرآنی در صدر اسلام به‌شمار می‌رود.

کلمات کلیدی

, علی بن ابی طالب علیه السلام, عبدالله بن عباس, نهج البلاغه, قرآن, خوارج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086720,
author = {مجتهدی, مهدی},
title = {درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه},
journal = {پژوهشنامه نهج البلاغه},
year = {2021},
volume = {9},
number = {34},
month = {September},
issn = {2345-5233},
pages = {99--117},
numpages = {18},
keywords = {علی بن ابی طالب علیه السلام، عبدالله بن عباس، نهج البلاغه، قرآن، خوارج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درنگی تاریخی بر نامۀ ۷۷ نهج البلاغه
%A مجتهدی, مهدی
%J پژوهشنامه نهج البلاغه
%@ 2345-5233
%D 2021

[Download]