آب و توسعه پایدار, دوره (8), شماره (2), سال (2021-10) , صفحات (91-104)

عنوان : ( بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب )

نویسندگان: نگین خاتونی , مهدی کلاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

http://dx.doi.org/10.22067/JWSD.V8I2.1004 مراتع به‏ عنوان یکی از اکوسیستم‌‏های طبیعی مهم، نقش برجسته‏‌ای در تولید، پشتیبانی، پالایش، تنظیم و فرهنگ آب دارند. به ‏عبارت دیگر، زندگی اجتماعی آب به مراتع مرتبط است. این مقاله با پرداختن به موضوع ارتباط بین مراتع و آب، کنش دو سویه آنها را بررسی می‏‌کند و به ابعاد تنظیمی، تولیدی-تأمین‌کننده، زیستگاهی-حمایتی و اطلاعاتی-فرهنگی مراتع در زمینه آب می‏‌پردازد. مراتع به‏ دلیل ایجاد سیستم یکپارچه اجتماعی-اکولوژیکی، تعیین‏‌کننده قابلیت‌‏های مختلف مرتبط با آب هستند. در نهایت برای مقابله با کمبود آب، احیا و حراست از مراتع باید به یکی از فعالیت‏‏‌های بنیادین جامعه امروزی تبدیل شود. همان‏گونه که آب ناجی مراتع است، مراتع نیز ناجی و مامنی برای آب است. بنابراین، پایداری در تامین آب، به پایداری زیستی مراتع مرتبط است.

کلمات کلیدی

, آب اجتماعی, پایداری زیستی, پوشش گیاهی, تامین آب, سیستم اجتماعی-اکولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086724,
author = {خاتونی, نگین and کلاهی, مهدی},
title = {بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2021},
volume = {8},
number = {2},
month = {October},
issn = {2423-5474},
pages = {91--104},
numpages = {13},
keywords = {آب اجتماعی، پایداری زیستی، پوشش گیاهی، تامین آب، سیستم اجتماعی-اکولوژیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش و کارکرد مراتع در زمینه آب
%A خاتونی, نگین
%A کلاهی, مهدی
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2021

[Download]