چهارمین همایش بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2021-08-22

عنوان : ( بررسی تولید بیوگاز از هضم مشترک بیهوازی محتویات کربوهیدراتی/پروتئینی پسماندهای غذایی )

نویسندگان: میلاد حسنی اندواری , بهار شهنواز , سید محسن کرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر در پی افزایش رشد جمعیت و گسترش سبک زندگی شهری، مصرف سوختهای فسیلی و میزان تولید پسماندهای آلی روند صعودی را در پیش گرفته و مدیریت این منابع را به عنوان چالشهای حیاتی برای کشورهای در حال توسعه مطرح نموده است. امروزه بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و در راس آن سوختهای زیستی، نه تنها سرعت استفاده از منابع فسیلی را کاهش داده است، بلکه با مدیریت پسماندها و تبدیل آن به سوختهای زیستی جایگزینی مناسب و سازگار با محیط زیست را معرفی نموده است. هضم بیهوازی فرایندی است که در آن میکروارگانیسمهای مختلف با بهرهگیری ازمسیرهای پیچیده بیولوژیکی بیوگاز را به عنوان محصول پایانی فرایند تولید میکنند. در این پژوهش پتانسیل تولید بیوگاز از هضم مشترک پسماندهای غذایی با محتوای پروتئینی و کربوهیدراتی و لجن تصفیهخانهی فاضلاب شهری (منبع تامین میکروارگانیسم) در سه نسبت اختلاط ماده تلقیح به سوبسترا (ISR) (ratio substrate to Inoculum (بررسی شد.این مطالعه با هدف یافتن نسبت بهینه سوبسترا در تولید بیوگاز/ بیومتان ,در دمای 35 درجه سانتیگراد, در راکتورهای نوع بسته با حجم 1 لیتر و در مدت 60 روز مورد انجام گرفت. بر اساس نتایج ISR2 با نسبت 30/70) پسماند غذایی کربوهیدراتی به پروتئینی) با تولید بیوگاز mL 12552 و بیومتان mL 9423 به عنوان حالت بهینه مشخص شد.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: هضم بیهوازی, بیوگاز, بیومتان, پسماندهای آلی, نسبت ماده تلقیحی به سوبسترا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086746,
author = {حسنی اندواری, میلاد and شهنواز, بهار and کرابی, سید محسن},
title = {بررسی تولید بیوگاز از هضم مشترک بیهوازی محتویات کربوهیدراتی/پروتئینی پسماندهای غذایی},
booktitle = {چهارمین همایش بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2021},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: هضم بیهوازی، بیوگاز، بیومتان، پسماندهای آلی، نسبت ماده تلقیحی به سوبسترا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید بیوگاز از هضم مشترک بیهوازی محتویات کربوهیدراتی/پروتئینی پسماندهای غذایی
%A حسنی اندواری, میلاد
%A شهنواز, بهار
%A کرابی, سید محسن
%J چهارمین همایش بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2021

[Download]