کتاب قیم, دوره (11), شماره (25), سال (2021-10) , صفحات (85-104)

عنوان : ( گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی-ریشه شناختی )

نویسندگان: اعظم السادات حسینی , سهیلا پیروزفر , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیه 84 سوره اسراء اساس کنش‌های آدمی را در کلمه «شاکله» جمع نموده است. در قرآن کریم از ریشه «ش ک ل» تنها دو واژه «شکل» و «شاکله» به کار رفته است، و معنای «شاکله» نزد مفسران و لغویان، محل اختلاف ‌نظر بیشتری بوده است. برخی آن را کاربردی استعاری یا مجاز می‌دانند. تلاش لغویان برای دستیابی به یک معنای جامع برای ریشه «ش ک ل» موفقیت‌ آمیز نبوده، برگزیدن «شباهت» به عنوان معنای محوری در ریشه عربی آن از سوی لغت شناسان چندان دقیق نیست. مقاله حاضر درصدد است با بهره گیری از روش معناشناسی تاریخی، با تکیه بر مطالعات ریشه‌شناختی به بیان مؤلفه‌های معنایی ریشه «ش ک ل» در زبان‌های سامی و چگونگی پیوند این مؤلفه‌ها با مفهوم شاکله در زبان عربی بپردازد. در پرتو این روش راهیابی مؤلفه‌های معنایی مربوط به درون و برون در ریشه «ش ک ل» از زبان‌های نیا به زبان عربی و تأثیر گذاری آن بر معنای شاکله نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, شکل, شاکله, معنا‌شناسی, ریشه‌شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086750,
author = {حسینی, اعظم السادات and پیروزفر, سهیلا and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی-ریشه شناختی},
journal = {کتاب قیم},
year = {2021},
volume = {11},
number = {25},
month = {October},
issn = {2251-6026},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {شکل، شاکله، معنا‌شناسی، ریشه‌شناسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی-ریشه شناختی
%A حسینی, اعظم السادات
%A پیروزفر, سهیلا
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2021

[Download]