ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی , 2021-06-08

عنوان : ( واکنش سیستم ایمنی هومورال، کورتیزول و تستسترون بزاقی به یک دوره مسابقه شبه رسمی کشتی )

نویسندگان: کیوان حجازی , مهرداد فتحی , علی دلبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستم ایمنی هومورال، کورتیزول، تستسترون بزاقی، مسابقه شبه رسمی کشتی

کلمات کلیدی

, واکنش سیستم ایمنی هومورال, کورتیزول و تستسترون بزاقی به یک دوره مسابقه شبه رسمی کشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086751,
author = {کیوان حجازی and فتحی, مهرداد and علی دلبری},
title = {واکنش سیستم ایمنی هومورال، کورتیزول و تستسترون بزاقی به یک دوره مسابقه شبه رسمی کشتی},
booktitle = {ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی},
year = {2021},
location = {همدان, ايران},
keywords = {واکنش سیستم ایمنی هومورال، کورتیزول و تستسترون بزاقی به یک دوره مسابقه شبه رسمی کشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکنش سیستم ایمنی هومورال، کورتیزول و تستسترون بزاقی به یک دوره مسابقه شبه رسمی کشتی
%A کیوان حجازی
%A فتحی, مهرداد
%A علی دلبری
%J ورزش، مشارکت همگانی، سبک زندگی
%D 2021

[Download]