پژوهشنامه علوی, دوره (12), شماره (1), سال (2021-9) , صفحات (253-273)

عنوان : ( نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی )

نویسندگان: هما محب علیان , شهربانو دلبری , اردشیر اسد بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشروعیت خلافت امام علی (ع) و جایگاه ایشان در میان خلفای راشدین از حیث افضلیّت به موضوعی کاملاً مسئله برانگیز در قرن سوم میان علمای سنی تبدیل شده بود و دیدگاه های متعارضی نسبت به آن ابراز می شد. یکی از کسانی که موضعی مثبت و موافق عقیده شیعه اتخاذ کرد، ابوجعفر اسکافی (د 240ق)، عالم معتزلی بغدادی، بود. وی به مانند بیشتر معتزله بغداد، امام علی (ع) را در جایگاهی برتر از سه خلیفه پیشین نشاند و جنگ های داخلی امام را ناقض مشروعیت خلافت ایشان ندانست. در کنار آن در مقابل ناصبیان اعم از مرجئه، عثمانیه، محدّثان بغدادی و حتی شماری از معتزله استوارترین دفاع ها را از ساحت امیرالمؤمنین علی (ع) نمود. در این پژوهش دیدگاه های اسکافی بر اساس دو کتاب باقیمانده وی، المعیار و الموازنه و نقض العثمانیهمورد بررسی قرار گرفت. یافته های این پژوهش بیانگر آنست که اسکافی نقش موثری در زدودن تبلیغات منفی علیه امام داشت و المعیار و الموازنهبه معیار و راهنمایی برای اهل سنت جهت شناخت درست امیرالمؤمنین علی (ع) تبدیل شد.

کلمات کلیدی

, امام علی (ع), ابوجعفر اسکافی, ناصبیان, المعیار و الموازنه, نقض العثمانیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086754,
author = {هما محب علیان and شهربانو دلبری and اردشیر اسد بیگی},
title = {نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی},
journal = {پژوهشنامه علوی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-0859},
pages = {253--273},
numpages = {20},
keywords = {امام علی (ع)، ابوجعفر اسکافی، ناصبیان، المعیار و الموازنه، نقض العثمانیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ابوجعفر اسکافی در دفاع از حریم علوی
%A هما محب علیان
%A شهربانو دلبری
%A اردشیر اسد بیگی
%J پژوهشنامه علوی
%@ 2383-0859
%D 2021

[Download]