دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2021-09-05

عنوان : ( ارزیابی محتوای فنل، فلاونوئیدکل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از برگ و گل سیاه ولیک (Crataegus elbursensis L.) )

نویسندگان: لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی میزان ترکیبات فنلی و ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی برگ و گل گیاه سیاه ولیک (Crataegus elbursensis L.)، پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش میزان کلروفیل ها، کاروتنوئید، فنل و فلاونوئید کل، میزان فعالیت آنتی اکسیدانی و درصد بازدارندگی عصاره حاصل از برگ و گل سیاه ولیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد بیشترین میزان کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنوئید در برگ های حاصل از این گیاه مشاهده شد. در حالیکه بیشترین میزان فنل و فلاونوئید کل در گل های حاصل از این گیاه مشاهده شد. نتایج بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی نشان داد با افزایش غلظت عصاره تا 200 میکروگرم در میلی لیتر، فعالیت آنتی اکسیدانی کل برگ و گل افزایش یافت. در غلظت های 25 و 50 میکروگرم در میلی-لیتر فعالیت عصاره گل بیشتر از عصاره برگ بود. کمترین میزان EC50 متعلق به آنتی اکسیدان سنتزی BHT بود و عصاره گل و برگ به ترتیب در مراتب بعدی قرار داشتند. بیشترین میزان EC50 و در نتیجه کمترین توانایی در مهار رادیکال های آزاد به عصاره برگ تعلق داشت. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برگ ها و گل های این گیاه می توانند به عنوان منبع فنل و آنتی اکسیدان در صنایع مختلف استفاده شوند.

کلمات کلیدی

, رنگیزه های فتوسنتزی, فعالیت آنتی اکسیدانی, فنل کل, ولیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1086781,
author = {مهدی زاده شاندیز, لیلا and مقدم, محمد},
title = {ارزیابی محتوای فنل، فلاونوئیدکل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از برگ و گل سیاه ولیک (Crataegus elbursensis L.)},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2021},
location = {رفستجان, ايران},
keywords = {رنگیزه های فتوسنتزی، فعالیت آنتی اکسیدانی، فنل کل، ولیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی محتوای فنل، فلاونوئیدکل و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره حاصل از برگ و گل سیاه ولیک (Crataegus elbursensis L.)
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%A مقدم, محمد
%J دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2021

[Download]