پژوهش نامه معارف قرآنی, دوره (12), شماره (47), سال (2021-9) , صفحات (20-40)

عنوان : ( تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد )

نویسندگان: حسنعلی رضی گندمانی , ناهید مشائی , فهیمه شریعتی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکست، دشواری و ناگواری از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر دنیایند؛‌ وعده خداوند متعال بر دوام سختی کشیدن انسان و استمرار بی‌وقفه‌ی آزمایشات و ابتلائات الهی در دنیا شاهد بر این مدعاست. ‌بی‌تردید قرآن کریم در راستای مواجهه سالم و کارامد با این مشکلات نیز نسخه‌ای فراگیر دارد. مطالعاتی که به تازگی از منظر روانشناختی به این مقوله پرداخته‌اند، بر یک شاخصه بنیادین به نام «شفقت بر نفس» یا «خود دلسوزی» تاکید نموده و آن را اساس بسیاری از مهارتهای فردی، عزت نفس، شادکامی و... دانسته‌اند. این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد میان‌رشته‌ای، مولفه‌های خودشفقتی را در یکی از مقاطع بحرانی امت اسلامی در عصر حضور رسول اکرم (ص) یعنی جنگ احد، دنبال نموده و به بسط محتوایی این فضیلت بر اساس قرآن دست یافته است. در مقوله مهربانی با خود؛ به مفاهیم نقد و انکار سرزنشگران، تاکید بر وجود مدبر مهربان و تسلی و القای آرامش؛ در مقوله انسانیت مشترک؛ عمومیت قانون مرگ و تکرار تاریخی بلا برای مؤمنان و در رابطه با ذهن آگاهی؛ تحلیل زمینه‌های شکست، انگیزش جهت غلبه بر شکست، ارائه راهکار و دستاوردسازی از شکست و تصریح به عواقب انتخاب‌های نادرست، را مهمترین مفاهیم محتوایی آیات جنگ اُحد یافته است.

کلمات کلیدی

خودشفقتی قرآن جنگ احد شفقت بر نفس ارتباط با خود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1086841,
author = {رضی گندمانی, حسنعلی and مشائی, ناهید and شریعتی, فهیمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد},
journal = {پژوهش نامه معارف قرآنی},
year = {2021},
volume = {12},
number = {47},
month = {September},
issn = {2008-9252},
pages = {20--40},
numpages = {20},
keywords = {خودشفقتی قرآن جنگ احد شفقت بر نفس ارتباط با خود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد
%A رضی گندمانی, حسنعلی
%A مشائی, ناهید
%A شریعتی, فهیمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J پژوهش نامه معارف قرآنی
%@ 2008-9252
%D 2021

[Download]